» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

FPT Telecom
Đăng Ký ADSL FPT Gọi : 0902.774.311
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11, 2006

Bang Gia Dich Vu ADSL FPT
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

 

Mega Style 

I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG

 

Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 500,000 VND
2.Thiết bị Modern Adsl  
Loại 4 cổng : 750,000 VND
Loại 1 cổng : 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 20,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) : 50 VND
Mức cước sử dụng tối đa : 300,000 VND
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 250.000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300.000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300.000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 1,536 Kbps
Upload 512 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP động
Địa chỉ email 3 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 3
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Mega Public
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 1,600,000 VND
2.Phí chuyển đổi từ MegaGame , MegaCafe sang MegaPublic Miễn phí
3.Phí chuyển đổi từ các loại hợp đồng không phải MegaGame , MegaCafe 1,000,000 VND
4.Cấp giấy chứng nhận đại lý Internet công cộng Có giá trị 6 tháng và được cấp lại theo định kỳ
Phí dịch vụ hàng tháng
Thuê dịch vụ trọn gói : 1,000,000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300.000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 8 Mbps
Upload 640 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP tĩnh nếu khách hàng yêu cầu
Địa chỉ email 3 email
V. THIẾT BỊ KỸ THUẬT
ADSL Router (giao tiếp Ethernet) ZYXEL/ Siemen
Modern 4 cổng 750,000 VND
Modern 1 cổng 600,000 VND
VI. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 90 phút
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 50
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Đối với khách hàng cũ (đăng ký trước 01/05/2006) khi có sự cố về cáp được kéo thêm 1 tuyến cáp đồng 2 đôi x 0,7mm
Đối với khách hàng mới (đăng ký từ 01/05/2006) kéo 1 tuyến cáp 02 đôi x 0,7mm đến địa điểm của khách hàng
Mega Play
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 600,000 VND
2.Thiết bị Modern Adsl  
Loại 4 cổng : 750,000 VND
Loại 1 cổng : 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 50,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) : 3G đầu tiên :200 VND , Từ 3G trở lên miễn phí
2.Thuê dịch vụ trọn gói : Không áp dụng
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300.000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300.000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 2,048 Kbps
Upload 256 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP động
Địa chỉ email 3 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 3
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Mega Home
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 1,200,000 VND
2.Thiết bị Modern Adsl  
Loại 4 cổng : 750,000 VND
Loại 1 cổng : 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 150,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) : 8h đến 17h : 80,17 đến 8h :40
Mức cước sử dụng tối đa : 750,000 VND
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 500.000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300.000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300.000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 2,048 Kbps
Upload 256 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP động
Địa chỉ email 3 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 3
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Mega Net
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 1,600,000 VND
2.Phí chuyển đổi gói dịch vụ 300,000 VND
3.Thiết bị Modern Adsl  
Loại 4 cổng : 750,000 VND
Loại 1 cổng : 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 250.000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) :
5G đầu : 80 VND
5G tiếp : 60 VND
20G tiếp : 40 VND
Mức cước sử dụng tối đa (chưa tính phí thuê bao): 1,200,000 VND
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 1,000,000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300.000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 3,072 Kbps
Upload 640 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP động
Địa chỉ email 5 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 20
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Mega Office
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 2,400,000 VND
2.Phí chuyển đổi gói dịch vụ 300,000 VND
3.Thiết bị Modern Adsl  
Loại 4 cổng : 750,000 VND
Loại 1 cổng : 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 1,000,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) :
5G đầu : 200 VND
5G tiếp : 150 VND
20G tiếp : 100 VND
Mức cước sử dụng tối đa (chưa tính phí thuê bao): Không áp dụng
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 3,000,000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300.000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 3,072 Kbps
Upload 640 Kbps
Cam kết về tốc độ truy cập Internet tối đa
Download Từ 128 Kbps
Upload Từ 128 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP tĩnh
Địa chỉ email 15 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 24 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 30
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 4 ngày
Mega Biz
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 2,400,000 VND
2.Phí chuyển đổi gói dịch vụ 300,000 VND
3.Thiết bị Modern Adsl  
Loại 4 cổng : 750,000 VND
Loại 1 cổng : 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 2,000,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) :
5G đầu : 600 VND
5G tiếp : 500 VND
20G tiếp : 400 VND
Mức cước sử dụng tối đa (chưa tính phí thuê bao): Không áp dụng
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 10,000,000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300,000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 4,096 Kbps
Upload 640 Kbps
Cam kết về tốc độ truy cập Internet tối đa
Download Từ 192 Kbps
Upload Từ 192 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP tĩnh
Địa chỉ email 25 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 24 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 50
Thời gian tiến hành khảo sát 4 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 4 ngày
Mega Style Plus
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới
-Trọn gói bao gồm :
+Phí hòa mạng
+1 Modern ADSL 4 cổng
+1 Set Top Box
2,000,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 50,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) : 50 VND
Mức cước sử dụng tối đa (chưa tính phí thuê bao): 300,000 VND
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 250,000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300,000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 4,096 Kbps
Upload 512 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP động
Địa chỉ email 3 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 3
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Mega You
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo dịch vụ
1.Đối với khách hàng mới 600,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng , chọn 1 trong 2 hình thức
1.Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao : 60,000 VND
Phí trên 1 MByte dữ liệu download/upload (VNĐ/MB) : 60 VND
Mức cước sử dụng tối đa (chưa tính phí thuê bao): 300,000 VND
2.Thuê dịch vụ trọn gói : 250,000 VND
II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
1.Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND
2.Chuyển đổi địa điểm 300,000 VND
III. TỐC ĐỘ KẾT NỐI
Tốc độ truy cập Internet tối đa
Download 3,072 Kbps
Upload 512 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Địa chỉ IP IP động
Địa chỉ email 3 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24x7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ
Số lượng máy được sử dụng 1 đến 3
Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ
Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ 7 ngày
Các Quận có thể triển khai ADSL tại Thành phố Hà Nội:
   - Quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng Mai;
   - Các khu vực thuộc thị xã Hà Đông – Hà Tây.
Các Quận có thể triển khai ADSL tại Thành phố Hồ Chí Minh:
   - Quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
   - Quận: Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức.
Gọi cho chúng tôi ngay:


Tại Hà Nội: 04. 7601060
Tại Tp. Hồ Chí Minh: 08. 9301280 So may le : 8363

Hotline : 0902.774.311


Đặc biệt Quý khách có thể đăng ký dịch vụ vào ngày thứ 7, CN và ngày lễ tại các điểm đăng kí dịch vụ ADSL của FPT Telecom.

 
1.Khi muốn sử dụng dịch vụ ADSL của FPT tôi có thể đăng ký và tìm kiểm thông tin ở đâu?

Là một công ty hàng đầu về cung cấp các dịch vụ Internet tại Việt Nam, Công ty cổ phần Viễn thông FPT luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, để khách hàng có thể đăng ký nhanh chóng và sử dụng dịch vụ ADSL của chúng tôi. Để đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc muốn nhận thông tin chi tiết về dịch vụ ADSL, các khách hàng có thể liện lạc với chúng tôi theo các cách sau:

- Gọi điện trực tiếp đến số:
    Tại Hà Nội: (04) 760 1060 (máy lẻ: 431, 435, 436, 437, 438) hoặc đường dây nóng 912 3848 - 912 4838
    Tại Tp. Hồ Chí Minh: (08) 930 1280 (máy lẻ: 8363 )

- Fax yêu cầu đến số:
    Tại Hà Nội: (04) 8223 111
    Tại Tp. Hồ Chí Minh (08) 9256 486

-Gửi email đến địa chỉ:
    Tại Hà Nội: adsl@fpt.vn
    Tại Tp. Hồ Chí Minh: caonv@fpt.net
    Hà Nội:
    Công ty cổ phần Viễn thông FPT
    Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

    Tp. Hồ Chí Minh:
    Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT
    Địa chỉ: 124 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
    20 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình
    và các đại lý có treo băng rôn “Điểm đăng ký dịch vụ ADSL” của công ty FPT.

 

2.Việc đăng ký dịch vụ này có mất nhiều thời gian không?
Rất nhiều khách hàng đã hỏi FPT Telecom câu hỏi này, nguyên nhân có thể do việc đăng ký dịch vụ ADSL tại các nhà cung cấp khác đã làm khách hàng bị mất nhiều thời gian đi lại và chờ đợi các thủ tục hành chính giấy tờ. Nhưng với FPT, khi khách hàng có nhu cầu đăng ký dịch vụ, các cán bộ FPT sẽ đến địa chỉ của khách hàng để cung cấp các tài liệu cần thiết và đăng ký giúp khách hàng. Thời gian để tiến hành đăng ký dịch vụ chỉ mất của khách hàng 15 phút.
3.Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký khi nào tôi sẽ sử dụng được dịch vụ?
Sau khi khách hàng tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ, các cán bộ của công ty FPT Telecom sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá thời gian cung cấp được dịch vụ đến địa điểm khách hàng yêu cầu. Thông thường khoảng thời gian này kéo dài tối đa là 07 ngày làm việc.
4.Khi tôi đăng ký dịch vụ ADSL, tôi có được cấp địa chỉ email không? Nếu không tôi có thể tiếp tục dùng địa chỉ email cũ không?
Khi đăng ký dịch vụ ADSL, khách hàng sẽ được tặng địa chỉ email miễn phí có dạng user@fpt.vn hoặc user@hcm.fpt.vn, số lượng email từ 3 đến 25 địa chỉ email sẽ tuỳ theo loại hình dịch vụ ADSL quý khách hàng đăng ký. Tất cả các địa chỉ email cũ, quý khách hàng đã đăng ký với FPT, đều có thể sử dụng như bình thường trên các đường truyền ADSL của FPT.
5.Tôi muốn biết tốc độ của ADSL nhanh như thế nào?
Dịch vụ truy cập Internet ADSL được biết tới như một bước đột phá về công nghệ truyền dẫn Internet, hay một sự thay thế hiệu quả cho việc kết nối qua mạng điện thoại công cộng (Dial-up). Tốc độ của ADSL có thể được so sánh như sau: “Khi chúng ta download một file thông tin có dung lượng là 10M bằng hình thức kết nối dial-up, chúng ta sẽ mất từ 2 giờ đến 3 giờ, nhưng nếu chúng ta download bằng ADSL thì khoảng thời gian đó là 2 phút”
6.Khi sử dụng dịch vụ ADSL tôi có phải trả cước phí điện thoại nội hạt không?
Dịch vụ truy cập Internet ADSL là phương thức kết nối kiểu mới, không phụ thuộc vào tín hiệu điện thoại. Mặt khác, dịch vụ ADSL do Công ty FPT Telecom triển khai có sử dụng đường cáp tín hiệu riêng. Do đó, khi sử dụng Internet ADSL người tiêu dùng không phải trả cước phí viễn thông, như khi sử dụng Internet kết nối qua mạng điện thoại công cộng.
7.Tôi muốn biết về cách tính cước sử dụng dịch vụ ADSL?
Dịch vụ ADSL có cách tính cước khác với dịch vụ kết nối dial-up, thời gian kết nối Internet là liên tục 24/24 nên việc tính cước dựa trên dung lượng sử dụng Internet của khách hàng. Cách tính cước này chuyên nghiệp hơn và phản ánh đúng nhu cầu sử dụng của khách hàng, số tiền khách hàng phải trả khi sử dụng Internet ADSL dựa trên lượng thông tin mà khách hàng thu được chứ không phải theo thời gian sử dụng của khách hàng. Có nghĩa là “Khi khách hàng download 01 file thông tin khách hàng sẽ trả tiền cho file thông tin chứ không phải trả tiền cho thời gian download file thông tin đó”
8.Có bao nhiêu cách trả cước cho dịch vụ ADSL? Tôi nên lựa chọn hình thức trả cước như thế nào?

   Hiện nay, công ty cổ phần Viễn thông FPT cung cấp hai hình thức tính cước phí cho việc sử dụng dịch vụ ADSL là:
   - Hình thức tính phí trọn gói.
   - Hình thức tính phí theo lưu lượng sử dụng.
   Tuy nhiên, vi
CaoNV-FOX HCM-FPT Telecom >> 09:39 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog fpttelecom
namnhi_vn namnhi_vn
(đã offline)
Lượt xem: 8100
fpttelecom

Tên:
CaoNV-FOX HCM-FPT Telecom
Nơi cư ngụ:
Hồ Chí Minh, Vietnam

Số điểm của Blog này là 224 (số lần vote: 43)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (92 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
bambi
vnusa
smileup
hynosp
conbelolem
juliahong121
lecongbinh

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

  Các bài viết trước

  Lưu trữ

  Lưu bút
  4mattinhnguyen Với mục đích mang niềm vui đến cho đồng bào nghèo tại xã Thượng Long huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ sẽ tổ chức đợt quyên góp áo quần , chăn màn, sách vở trên địa bàn Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội và tổ chức đợt hành quân cứu trợ tại Nam Đông vào ngày 27/01/2008. Mời ghé thăm blog 4mattinhnguyen để biết rõ hơn về chương trình, mọi người có ý ủng hộ xin liên hệ blog 4mattinhnguyen. Thanks!!!
    gởi lúc 22:55 18/01/2008
  hangkt32f Chuc anh vui ve
    gởi lúc 16:56 13/12/2007

   
   
  Powered by Ngoisaoblog.com