Mr_Crazy Nhokway
Welcom My Blog Econg ==> Mr_NhokWay<==
Thứ Năm, ngày 16 tháng 08, 2007

Album class 8c
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Welcom class 8c school NSG

Lớp chúa wậy
[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n4/img0076a_959.jpg[/img]

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n4/img0077a_68.jpg[/img]

Trùm Cần Giờ nhìn hơi ngu

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n4/img0119a_707.jpg[/img]

Linh là tui nè (mới trốn trại)

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n6/img0069a_452.jpg[/img]

Tui là quang

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n6/img0070a_20.jpg[/img]

Khang đang thèm sữa

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n6/img0133a_273.jpg[/img]

Tui là anh hai lớp nè

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n2/img0074a_802.jpg[/img]

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n2/img0073a_242.jpg[/img]

[img]http://ngoisaoblog.com/data/image/n2/img0075a_934.jpg[/img]

Mr_nhokway >> 08:59 AM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog econg
econg Tên:
Mr_nhokway
Nơi cư ngụ:
TPHCM, Vietnam
Số điểm của Blog này là 166 (số lần vote: 30)


Trang web của tôi


Các bài viết trước


Powered by Ngoisaoblog.com

  » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình