20.10

Đã hai ngày nhưng không thấy tăm hơi Còi mô hết. Không biết có chuyện chi không?

ban

hi chị em!

20.10 tui nghiêng mình kính chúc chị em ngày ni được mùa (ai thèm tiền có tiền, ai thèm hoa có hoa... Đặc biệt, với những ai thèm "giai" thì có ngay... bô lão).

12:00 AM

0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về