» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Blog duchuybinhduong

Viết bởi:
utduybinhduong
03:49 AM
Dã dén gìơ hành dộng
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

     Các bạn ơi ! sao khi tham khảo ý kiến nhiều người trong ngôi sao blog ,dến nay tôi xin mạn phép có vài ý cuối cùng dễ cùng thảo luận và cùng bắt tay hành dộng .

      Hãy thống nhất với nhau ,lấy ngày 15/07/2007 là chúng ta bắt dầu thực hiện . Mọi sự nhiệt tình và hảo tâm của thành viên trong blog muốn giúp dỡ gia dình chị Hương và cháu Hội, hãy trực tiếp dến tại toà soạn báo Công An TP HCM hoặc tuổi trẻ nhờ chuyển giúp (riêng chúng ta sẽ cử người liên hệ 2 tờ báo trên dể cung cấp dịa chỉ và số diện thoại cuả chị Hương dễ toà soạn tiện liên lạc ). Dồng thời qua dó cũng có thễ kêu gọi sự dóng góp của những thành viên ngoài blog ...

       Cũng thông qua báo, chúng ta mới có thể dánh dộng sự quan tâm của giới y học, và cơ quan chức năng dến căn bệnh < xương thuỷ tinh > không chỉ của riêng cháu Hội mà là của nhiều em dang mắc bệnh khác nữa ...Theo dúng như lời tâm sự của chị Hương và cháu Hội .

        Trên dây là ý kiến riêng tôi ,rất mong các bạn cho ý kiến thật nhiều dể di vào thực hiện .(thời gian không chờ dợi chúng ta )

        Lưu ý : Ở dây chúng ta nên bàn phương pháp thực hiện chứ không phaỉ ra ,nếu cá nhân nào không muốn thực hiện xin miễn ý kiến ...    

    

     Các bạn ơi ! sao khi tham khảo ý kiến nhiều người trong ngôi sao blog ,dến nay tôi xin mạn phép có vài ý cuối cùng dễ cùng thảo luận và cùng bắt tay hành dộng .

      Hãy thống nhất với nhau ,lấy ngày 15/07/2007 là chúng ta bắt dầu thực hiện . Mọi sự nhiệt tình và hảo tâm của thành viên trong blog muốn giúp dỡ gia dình chị Hương và cháu Hội, hãy trực tiếp dến tại toà soạn báo Công An TP HCM hoặc tuổi trẻ nhờ chuyển giúp (riêng chúng ta sẽ cử người liên hệ 2 tờ báo trên dể cung cấp dịa chỉ và số diện thoại cuả chị Hương dễ toà soạn tiện liên lạc ). Dồng thời qua dó cũng có thễ kêu gọi sự dóng góp của những thành viên ngoài blog ...

       Cũng thông qua báo, chúng ta mới có thể dánh dộng sự quan tâm của giới y học, và cơ quan chức năng dến căn bệnh < xương thuỷ tinh > không chỉ của riêng cháu Hội mà là của nhiều em dang mắc bệnh khác nữa ...Theo dúng như lời tâm sự của chị Hương và cháu Hội .

        Trên dây là ý kiến riêng tôi ,rất mong các bạn cho ý kiến thật nhiều dể di vào thực hiện .(thời gian không chờ dợi chúng ta )

        Lưu ý : Ở dây chúng ta nên bàn phương pháp thực hiện chứ không phaỉ ra ,nếu cá nhân nào không muốn thực hiện xin miễn ý kiến ...    

    

     Các bạn ơi ! sao khi tham khảo ý kiến nhiều người trong ngôi sao blog ,dến nay tôi xin mạn phép có vài ý cuối cùng dễ cùng thảo luận và cùng bắt tay hành dộng .

      Hãy thống nhất với nhau ,lấy ngày 15/07/2007 là chúng ta bắt dầu thực hiện . Mọi sự nhiệt tình và hảo tâm của thành viên trong blog muốn giúp dỡ gia dình chị Hương và cháu Hội, hãy trực tiếp dến tại toà soạn báo Công An TP HCM hoặc tuổi trẻ nhờ chuyển giúp (riêng chúng ta sẽ cử người liên hệ 2 tờ báo trên dể cung cấp dịa chỉ và số diện thoại cuả chị Hương dễ toà soạn tiện liên lạc ). Dồng thời qua dó cũng có thễ kêu gọi sự dóng góp của những thành viên ngoài blog ...

       Cũng thông qua báo, chúng ta mới có thể dánh dộng sự quan tâm của giới y học, và cơ quan chức năng dến căn bệnh < xương thuỷ tinh > không chỉ của riêng cháu Hội mà là của nhiều em dang mắc bệnh khác nữa ...Theo dúng như lời tâm sự của chị Hương và cháu Hội .

        Trên dây là ý kiến riêng tôi ,rất mong các bạn cho ý kiến thật nhiều dể di vào thực hiện .(thời gian không chờ dợi chúng ta )

        Lưu ý : Ở dây chúng ta nên bàn phương pháp thực hiện chứ không phaỉ ra ,nếu cá nhân nào không muốn thực hiện xin miễn ý kiến ...    

    

     Các bạn ơi ! sao khi tham khảo ý kiến nhiều người trong ngôi sao blog ,dến nay tôi xin mạn phép có vài ý cuối cùng dễ cùng thảo luận và cùng bắt tay hành dộng .

      Hãy thống nhất với nhau ,lấy ngày 15/07/2007 là chúng ta bắt dầu thực hiện . Mọi sự nhiệt tình và hảo tâm của thành viên trong blog muốn giúp dỡ gia dình chị Hương và cháu Hội, hãy trực tiếp dến tại toà soạn báo Công An TP HCM hoặc tuổi trẻ nhờ chuyển giúp (riêng chúng ta sẽ cử người liên hệ 2 tờ báo trên dể cung cấp dịa chỉ và số diện thoại cuả chị Hương dễ toà soạn tiện liên lạc ). Dồng thời qua dó cũng có thễ kêu gọi sự dóng góp của những thành viên ngoài blog ...

       Cũng thông qua báo, chúng ta mới có thể dánh dộng sự quan tâm của giới y học, và cơ quan chức năng dến căn bệnh < xương thuỷ tinh > không chỉ của riêng cháu Hội mà là của nhiều em dang mắc bệnh khác nữa ...Theo dúng như lời tâm sự của chị Hương và cháu Hội .

        Trên dây là ý kiến riêng tôi ,rất mong các bạn cho ý kiến thật nhiều dể di vào thực hiện .(thời gian không chờ dợi chúng ta )

        Lưu ý : Ở dây chúng ta nên bàn phương pháp thực hiện chứ không phaỉ ra ,nếu cá nhân nào không muốn thực hiện xin miễn ý kiến ...    

    

     Các bạn ơi ! sao khi tham khảo ý kiến nhiều người trong ngôi sao blog ,dến nay tôi xin mạn phép có vài ý cuối cùng dễ cùng thảo luận và cùng bắt tay hành dộng .

      Hãy thống nhất với nhau ,lấy ngày 15/07/2007 là chúng ta bắt dầu thực hiện . Mọi sự nhiệt tình và hảo tâm của thành viên trong blog muốn giúp dỡ gia dình chị Hương và cháu Hội, hãy trực tiếp dến tại toà soạn báo Công An TP HCM hoặc tuổi trẻ nhờ chuyển giúp (riêng chúng ta sẽ cử người liên hệ 2 tờ báo trên dể cung cấp dịa chỉ và số diện thoại cuả chị Hương dễ toà soạn tiện liên lạc ). Dồng thời qua dó cũng có thễ kêu gọi sự dóng góp của những thành viên ngoài blog ...

       Cũng thông qua báo, chúng ta mới có thể dánh dộng sự quan tâm của giới y học, và cơ quan chức năng dến căn bệnh < xương thuỷ tinh > không chỉ của riêng cháu Hội mà là của nhiều em dang mắc bệnh khác nữa ...Theo dúng như lời tâm sự của chị Hương và cháu Hội .

        Trên dây là ý kiến riêng tôi ,rất mong các bạn cho ý kiến thật nhiều dể di vào thực hiện .(thời gian không chờ dợi chúng ta )

        Lưu ý : Ở dây chúng ta nên bàn phương pháp thực hiện chứ không phaỉ ra ,nếu cá nhân nào không muốn thực hiện xin miễn ý kiến ...    

    

3 góp ý

3 Góp ý:

Vào lúc 06:37 PM | Thứ Hai, ngày 02 tháng 07, 2007, Policewoman_113

emmissDành thời gian đến thăm nhà cũng đã quý lắm rồi các anh chị! Em nhất trí, em góp 1 chân nào! :D

---------------------

Vào lúc 12:25 PM | Chủ Nhật, ngày 01 tháng 07, 2007, honey

hoanghanhThông cảm cho "utduybinhduong" có lẽ không rành, nên bài viết thường bị lập đi lập lại.

---------------------

Vào lúc 12:22 PM | Chủ Nhật, ngày 01 tháng 07, 2007, 5thanhcuchi

5thanhcuchiý kiến
đồng ý một ý kiến hay
có ích lợi cho tất cả nhửng người đang khó khăn cần và rất cần sự giúp đở về vật chất và tinh thần
và trong tương lai nhiều hoàn cảnh rất cần mọi người lên tiếng và tham gia cùng chia sẻ .
một việc làm thiết thực mong nhiều bạn cùng hưởng ứng tham gia . . .

5 thành củ chi

---------------------

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

duchuybinhduong

Tên:
utduybinhduong
Nơi cư ngụ:
Binh Duong - TP. Ho Chi Minh ., Vietnam

Số điểm của Blog này là 501 (số lần vote: 85)