» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Dã dén gìơ hành dộng

Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
Chủ Nhật, ngày 01 tháng 07, 2007

Các bạn ơi ! sao khi tham khảo ý kiến nhiều người trong ngôi sao blog ,dến nay tôi xin mạn phép có vài ý cuối cùng dễ cùng thảo luận và cùng bắt tay hành dộng .

Hãy thống nhất với nhau ,lấy ngày 15/07/2007 là chúng ta bắt dầu thực hiện . Mọi ...