Năm cũ năm mới!

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 01 tháng 01, 2008

Năm cũ đã qua từ đêm hồi hôm rồi, có nghĩa là những chuyện đã và chưa làm đựơc vẫn còn nhiều lắm. Năm cũ sẽ không còn vấn vương nữa, và nhiệm vụ mới trong năm mới cũng không ít gì.

Viết lúc: 09:00 AM tác giả: « « « Duy ©

1 góp ý