» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Thứ Hai, ngày 17 tháng 03, 2008
HẠT NHÂN CƠ BẢN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

HẠT NHÂN CƠ BẢN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

        Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá thế giới, người anh hùng giải phóng dân tộc. Tư tưởng của Người không chỉ là di sản quý báu của ta, mà còn là hòn ngọc bích vô giá về văn hoá, nhân văn, đạo đức và chính trị của nhân loại!
     Chỉ có điều ở ta, người ta đưa lên thờ và nói nhiều hơn là thực hiện theo tấm gương đạo đức và tư tưởng của Ngườimà thôi! Vì thế, nhiều kẻ lấy cớ đó để "giận cá chém thớt", bóng gió, hoặc bôi đen về tư tưởng và cuộc đời của Người. "Con dại cái mang","Con cái mà dại thì hại ông cha" là như thế! Theo đó mà xét thì, những ai, những cán bộ, đảng viên, quan chức nào mà cố ý làm trái pháp luật, tham tàn và nhũng nhiễu thì chính họ mới là kẻ phản bội lại Tổ quốc, Nhân dân và làm phai mờ thanh danh, cũng như phản bội lại tư tưởng của Hồ Chí Minh! Bởi vậy, việc ta thì ta cứ làm, ta cứ nghiên cứu là việc của ta. Kẻ nào "giận cá chém thớt" là ươn hèn! Con cá nào gây độc hại  cho ngươi thì ngươi cứ việc chống ngộ độc con cá ấy, thế thôi! Còn với ta thì hạt nhân cốt lõi về tư tưởng của Hồ Chí Minh là như vầy:
I.VỀ CHÍNH TRỊ:
1. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người;
2.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH;
3.Xây dựng nhà nước của dân, vì dân và do dân;
4.Độc lập tự chủ, tự lực tự cường trong đấu tranh và xây dựng, đi đôi với việc mở rộng hợp tác quốc tế;
5. Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao cho dân tộc và nhân dân lao động;
6.Lấy liên minh công-nông và tầng lớp trí thức làm nền tảng tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp yêu nước đi theo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản;
7. Đảng cộng sản là đảng cầm quyền, lấy Chủ nghĩa MácLênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động;
8. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nhưng dựa vào sức mình là chính;
9. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
II.VỀ QUÂN SỰ:
1.Quân sự phục tùng chính trị và lấy dân làm gốc; lòng dân là hậu phương, chỗ dựa vững chắc,và là tiềm lực cho quân sự;
2. Lấy bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng:
3.Tạo lực lập thế, tranh thời dùng mưu gắn liền với " thiên thời địa lợi nhân hoà", trong đó lấy nhân hoà làm trọng;
4.Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân:bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích
III.VỀ KINH TẾ:
1.Sở hữu chung về tư liệu sản xuất. Người lao động được tham gia vào việc quản lí sản xuất.  Phân phối sản phẩm dựa vào việc làm theo năng lực hưởng theo lao động;
2.Về cơ cấu kinh tế gồm: công-nông, trong đó lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, củng cố thương nghiệp làm cầu nối giữa các ngành sản xuất;
3.Phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong suốt quá trình đi lên CNXH. Trong chế độ dân chủ mới có các thành phần kinh tế khác nhau:kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ công, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. Trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, làm nền tảng vững chắc cho việc đi lên CNXH. Chế độ làm khoán là một điều kiện của CNXH, nó khuyến khích công nhân và nhà máy cùng tiến bộ, làm khoán là ích chung mà lợi riêng
IV.VỀ PHÁP LUẬT:

1. Không theo Tam quyền phân lập, mà theo Tập quyền phân nhiệm:quyền lập pháp(Quốc Hội),nhiệm vụ hành pháp(Chính Phủ), nhiệm vụ Tư pháp(Toà án, Viện kiểm sát và công an), thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng hợp thành quyền lực của Nhân dân;
2.Kết hợp hài hoà dức trị và pháp trị
V. VỀ ĐẠO ĐỨC, VĂN HOÁ VÀ NHÂN VĂN:
1. Về đạo đức : Xem xét một cách toàn diện: từ gia đình ra xã hội, từ giai cấp đến dân tộc, từ quốc gia đến quốc tế. Đạo đức là nền tảng của cách mạng. Chuẩn mực của đạo đức là:"Trung với nước hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giiàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lung lay, uy vũ không thể khuất phục";
2. Về nhân văn:Yêu thương, tin tưởng và quý trọng con người và nhân dân; bồi dưỡng sức dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, khoan dung độ lượng với nhân dân;
3. Về văn hoá:Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá chủa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại. "Văn hoá vừa là động lực vừa là mục tiêu của cách mạng. Văn hoá có tác dụng chống phù hoa xa xỉ và tham nhũng, sửa xã hội cũ, xây xã hội mới. Văn hoá là một mặt trận, người làm cxông tác văn hoá là chiến sĩ trên mặt trận ấy"
        Với Lênin, Chủ nghĩa Mác không phải là giáo điều, một cái gì đó đã định sẵn, bất di bất dịch, mà là kim chỉ nam cho hành động. Với Hồ Chí Minh, "Chủ nghĩa MácLênin không phải là kinh thánh, mà là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng". Theo đó, ta không nên sùng bái chủ nghĩa cá nhân, rồi xem tư tưởng của Người là bất di bất dịch, mà nên vận dụng nó phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, sáng tạo,bổ sung, bồi đắp, và nâng lên một tầm cao mới!

ĐOM ĐÓM >> 01:39 PM 1 góp ý
 
 
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 7886
domdom2
Tên : ĐOM ĐÓM
Nơi cư ngụ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC BÌNH-BÌNH THUẬN, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 764 (số lần vote: 129)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (21 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
maiyeuanh248 không phải hoàn toàn do em viết đâi em lấy một ít từ bộ thông tin hà tĩnh đó chúc anh vui
  gởi lúc 10:17 02/04/2008
hoangthilien hik, chú à, SV thời @ có những suy nghĩ quá bồng bột phải ko ạ?
  gởi lúc 10:08 31/03/2008
canhsat4sao Chúc bạn chủ nhật vui vẻ
  gởi lúc 16:14 30/03/2008
huongbaby ^^
  gởi lúc 13:53 30/03/2008
lemaivan Thiếu 1 ý rùi. Đó là không muốn đoản thọ thì phải có con đomđom nữa thành 1 cặp. Khàkhà...
  gởi lúc 12:13 30/03/2008
Xem tất cả
Bạn bè
4mattinhnguyen
luongduchanh
lamduong263
kemnhoanh
abui777
dizcu
thutinhyeu
canhsat4sao
maiyeuanh248
emgainho
Trang web của tôi
TẠI SAO THỊ TRƯỜNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAMLẠI NĂNG ĐỘNG, CÓ SỨC TIÊU THỤ LỚN NHƯ VẬY ?
HÙNG TRƯỜNG CA TIÊN RỒNG
AI MUỐN TRƯỜNG THỌ THÌ DÔ ĐÂY
GIẢI TOÁN XẢ TRÉT NHA:CỐC MÒ CÒ XƠI !
KHÔI HÀI TÍ NGHE !
CUỘC ĐỜI LÀ NEM CHUA HAY NEM NGỌT
THỬ BÀN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨC NGHE!
ĐỨC NHÂN SỬ THẾ TRƯỜNG
KHÔNG CÓ GÌ CẢ
NHẢY VÀO LỬA
ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LẤN ĐẰNG ĐẦU
HẠT NHÂN CƠ BẢN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
BUỒN QUÁ NÊN GHẸO EM CHƠI VẬy MÀ !
CHÍNH TRỊ VÀ DANH NGON NHẬP MÔN
NGUYỄN TRÃI:TIÊN THIÊN HẠ ƯU, HẬU THIÊN HẠ LẠC
ĐẠI CƯƠNG LƯỢC YẾU SỬ NTÊN RÔNG
BÚT NHƯ MUỐN MÚA VÀ MỰC NHƯ NMUỐN BAY
LẼ CÀN KHÔN
THÔI EM NHÉ VỚI EM LÀ HUYỀN DIỆU!
ĐẠO CƯƠNG THƯỜNG
Đường dẫn yêu thích
Các bài mới cập nhật
TẠI SAO THỊ TRƯỜNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAMLẠI NĂNG ĐỘNG, CÓ SỨC TIÊU THỤ LỚN NHƯ VẬY ?
HÙNG TRƯỜNG CA TIÊN RỒNG
AI MUỐN TRƯỜNG THỌ THÌ DÔ ĐÂY
GIẢI TOÁN XẢ TRÉT NHA:CỐC MÒ CÒ XƠI !
KHÔI HÀI TÍ NGHE !
CUỘC ĐỜI LÀ NEM CHUA HAY NEM NGỌT
THỬ BÀN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨC NGHE!
Lưu trữ
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008