NHỮNG NGÀY MƯỜI BẢY CUỐI CÙNG

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
chỉ còn mười bảy ngày nữa là đến giáng sinh rồi .Cũng chỉ còn hơn 17 ngày nữa là wa tuổi mười bảy rồi...Cái tuổi mộng mơ ,tung ta tung tăng ấy dzay ma sắp hết rồi . Vài ngày nữa là 18t _cái tuổi mà ai cũng cho là đẹp nhất nhưng cùng đồng nghĩa với cái tuổi trưởng ...