Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Trung tâm tư vấn đào tạo Giao
www.giaoco.com.vn

Lớp BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐẤU THẦU
THEO LUẬT ĐẤU THẦU 2006 VÀ NGHỊ ĐỊNH 111/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Khai giảng ngày 24/03/2008
Học phí : 900.000 đồng/học viên
Thời lượng: 3 ngày (6 buổi)

Chương trình được xây dựng gồm 6 chuyên đề theo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Chuyên đề 1:
- Những quy định chủ yếu của Luật đấu thầu, những nội dung chủ yếu của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lực họn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.
- Hướng dẫn các văn bản mới nhất trong công tác đấu thầu.
- Giải thích từ ngũ trong luật và Nghị định
 
Chuyên đề 2:
              Trình tự đấu thầu.
- Chuẩn bị đấu thầu
- Tổ chức đấu thầu
- Đánh giá hồ sơ dự thầu
- Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
- Thông báo kết quả đấu thầu
- Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Ký kết hợp đồng

Chuyên đề 3:
- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Điều kiện tổ chức đấu thầu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu.
- Quy trình thực hiện

Chuyên đề 4:
- Lập hồ sơ mời thầu
- Phương thức áp dụng trong đấu thầu

Chuyên đề 5:
- Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Chuyên đề 6:
- Quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu.  Phân cấp trách nhiệm, thẩm định, phê duyệt
- Xử lý tình huống trong đấu thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Xử lý vi phạm trong đấu thầu.
- Làm bài kiểm tra trắc nghiệm
- Thảo luận và giải đáp các vướng mắc.

Moị chi tiết vui lòng liên lạc Cô Kim Mai – Cô Hồng Mơ tại số: 848 - 8446522 Ext. 110
  hoặc số 848 – 8442063

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về