» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
   
   
 
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 04, 2007

vet xam
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

VET XAM

Trong một xóm nghèo, mười một tuổi tôi thi đậu lớp đệ thất quả là một niềm vinh dự cho gia đình . Ngoài giờ học , ở nhà tôi lủi thủi trong bốn bức tường, hết đọc sách lại chơi đàn, nhiều lúc buồn ...

MINH TRUONG >> 10:52 PM 3 góp ý

vet xam
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

VET XAM

Trong một xóm nghèo, mười một tuổi tôi thi đậu lớp đệ thất quả là một niềm vinh dự cho gia đình . Ngoài giờ học , ở nhà tôi lủi thủi trong bốn bức tường, hết đọc sách lại chơi đàn, nhiều lúc buồn ...

MINH TRUONG >> 10:52 PM 0 góp ý

vet xam
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

VET XAM

Trong một xóm nghèo, mười một tuổi tôi thi đậu lớp đệ thất quả là một niềm vinh dự cho gia đình . Ngoài giờ học , ở nhà tôi lủi thủi trong bốn bức tường, hết đọc sách lại chơi đàn, nhiều lúc buồn ...

MINH TRUONG >> 10:52 PM 0 góp ý

Blog delvis
delvis

Tên:
MINH TRUONG

Số điểm của Blog này là 18 (số lần vote: 3)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (0 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích
 • xem.com
 • www.thiepviet.com
 • https://login.yahoo.com/c ...
 • http://youtube.com
 • http://www.xem.vn
 • http://www.tinhyeugioitin ...
 • http://www.taochu.com/
 • http://www.tagged.com
 • http://www.slide.com
 • http://www.photobucket.co ...
 • http://www.ngoisaoblog.co ...
 • http://www.imeem.com
 • http://www.imagechef.com
 • http://www.funpic.hu/en.i ...
 • http://www.fodey.com
 • http://www.clip.vn
 • http://vnn777.com/home/
 • http://docbao.dec.vn/
 • http://comic.vuilen.com
 • http://blog.360.yahoo.com ...
 • http://blog.360.yahoo.com ...
 • http://360themes.com
 • docsach.dec.vn
 • BIEMHOA.NET

Các bài viết trước

Lưu trữ

 
   
 
Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q