TÔI ƠI - ĐỪNG THỰC DỤNG !


    Nếu bạn nói rằng : bạn sẵn sàng cho tất cả , hy sinh tất cả vì người khác , bạn không hề toan tính hay mưu cầu gì cho riêng mình , thì hoặc là bạn đng nói dối , hoặc là bạn phủ nhận qui luật nhân quả ở đời , và như thế , bạn chỉ là ông bụt , chứ chưa là đức nhân từ như bồ tác !
    Nếu bạn nói rằng :bạn chẳng cần phải giúp đỡ mọi người , bạn có thể tự sống với những gì bạn có mà chẳng màng đến lòng thương hại , đức từ bi cảu thế gian , thì hoặc bạn là kẻ vị kỷ , hoặc là tên ngạo đời , và vì vậy , bạn sẽ là kẻ chỉ có thể sống với bạn mà thôi !
    Chúng ta không thể không công nhận rằng , xã hội muốn đi lên thì phải có cái tôi lẫn cái ta . Những cái tôi cái ta đó góp phần dung hoà tình người , tình đời . Sẽ không có cái ta nếu cái tôi mờ nhạt , cái tôi lấn lướt thì cái ta cũng chẳng là gì ?!
     Cây trong rừng lớn lên , chống chịu bão lũ nhờ hàng trăm ngàn cây khác .Chim trời quần tụ bên nhau , tuy chúng có những mối quan hệ đối địch hay tương hỗ , thì chúng vẫn phải vì nhau mà sống , cá dưới nuứơc cũng vậy , chúng hình thành nên những quần thể , quần xã , và hệ sinh thái .
    Con người đến với nhau , tồn tại và phát triển bên nhau , đều cũng có những mối quan hệ qua lại .Chúng ta khác loài vật ở chỗ cũng có quan hệ đối địch , nhưng là đối địch cùng loài , thường xuất phát từ duy tâm mà ra ?!
     Bạn , tôi , và chúng ta . Có thực dụng hay không thực dụng , là kẻ tiểu nhân hay người quân tử , tên giang hồ , thì cũng đều trải qua những cung bậc tình cảm , những vui buồn trần gian ! Tên giết người cũng vì tình cảm , bậc thánh hiền do bởi cơ duyên . Nên nhớ rằng , ngoài sống cho bản thân , thì chung quanh chúng ta còn là con người , là xã hội !
     Ta thường đòi hỏi cho mình , "Ta sẽ được gì ?! Mất gì ?!" khi ta sống đẹp , sống tốt , ta lờ quên đi việc người khác sẽ được gì mất gì trước hành động của ta , hoặc họ cũng làm cho ta tương tự . Từ đây , tư tưởng thực dụng ra đời , và thế là , nó cứ như con dao cạo bào mòn cảm xúc của ta !
      Vậy thì , ngay từ bây giờ , bạn , tôi ,chúng ta , hãy tự nhủ với nhau rằng : TÔI ƠI - ĐỪNG THỰC DỤNG !