HẠNH PHÚC LÀ ...!
                     
                         Đặng Xuân Long


_Hạnh phúc là gì hả mẹ ?!

_Khi con cười

 Khi con lần đầu gọi : mẹ ơi !


_Hạnh phúc là gì hả bà ?!

_Khi cha anh chào đời

 Khi ông trở về trong đoàn quân chiến thắng


_Hạnh phúc là gì hả cha ?!

 Mỉm cười ...

 Hạnh phúc là khi cha im lặng !


_Hanh phúc là gì , anh biết không ?!

_Không ! Người yêu bé nhỏ ơi ! Anh không biết được ...

 Hạnh phúc là gì ...?!

 Khi ta bên nhau !

                            Bình Dương : 11/2007.