» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
   
   
 
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 08, 2007

Nguyen /VH / VG6
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Nguyen /VH / VG6

Yahoo! Mail Search the web
Welcome, ninh7502
[Sign Out, My Account]
Mail Home - Help
Mail| Addresses| Calendar| Notepad Options
Check MailCompose
Search Mail: Search MailSearch the Web

Bạn sẽ là
biểu tượng mới?

Bạn sẽ là
biểu tượng mới?
Bạn sẽ là
biểu tượng mới?
Get the latest
on Indonesia
Previous | Next | Back to Messages Call or Instant Message tranvietdanh 
DeleteReplyForwardSpamMove...

Printable View This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]

To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com, "AiHuu DHKT" <aihuudhktcdabc@yahoogroups.com>
From: Send an Instant Message "danh tran" <tranvietdanh@yahoo.com>  Add to Address BookAdd to Address Book
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoogroups.com. Learn more
Date: Mon, 20 Aug 2007 11:19:15 -0700 (PDT)
Subject: Re: [aihuuDHKTcdABC] Hop mat bo tui tai Houston

Thua cac ban


Sang nay toi co gang post hinh len mang de kip thong tin den cac ban, vi sang nay van con hoi men ruou, xin cac ban thong cam nhe,

Chi Ngoc Tam cung co em gai den lai xe tu austin den Houston sau khi vuot qua gan  400km  vao ngay chu nhat 19 thang 8, vao luc 11gio 30 am,  vua xuong xe xong la da vao song ngay.

Dung l'amour, Huynh tan Dinh, Ngoc tam, Danh rau, tang 1
Den chieu la tang 2 ,DDinh, Tuan, Tran cong Minh va keo dai den 2 gio sang
Tay dan guitar Dung lamour  xuat sac trong vai ti nu, va ca si chinh la Ngoc tam da la ca si thuong hang trong dem hom do.

Sau do la  chia tay day xuc dong day.

tuong thuat hang lang va goi cac ban may tam hinh sot deo.
Danh rau


Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today! __._,_.___


SPONSORED LINKS
Graduate school education High school education New york school education
School education in california Home school education

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Attachments
Attachment scanning provided by:

Photos:
IMG_1.jpg (44k) [View]
IMG_2.jpg (51k) [View]
IMG_3.jpg (44k) [View]
IMG_4.jpg (47k) [View]
IMG_5.jpg (43k) [View]
IMG_6.jpg (64k) [View]
IMG_8.jpg (57k) [View]
IMG_9.jpg (52k) [View]
IMG_12.jpg (28k) [View]
IMG_13.jpg (41k) [View]
DeleteReplyForwardSpamMove...
Previous | Next | Back to Messages Save Message Text | Full Headers
Check MailCompose
Search Mail: Search MailSearch the Web
Move Options
 • [New Folder]
Forward Options
 • As Inline Text
 • As Attachment
Reply Options
 • Reply To Sender
 • Reply To Everyone
Address Book Shortcuts
 • Add Contact
 • Add Category
 • View Contacts
 • View Lists
 • Quickbuilder
 • Import Contacts
 • Addresses Options
 • Addresses Help
Calendar Shortcuts
 • Add Event
 • Add Task
 • Add Birthday
 • Day
 • Week
 • Month
 • Year
 • Event List
 • Reminders
 • Tasks
 • Sharing
 • Calendar Options
 • Calendar Help
Notepad Shortcuts
 • Add Note
 • Add Folder
 • View Notes
 • Notepad Options
 • Notepad Help
Advanced Search
 • Advanced Search


Copyright © 2007 Yahoo! Pte Ltd. All rights reserved. Intellectual Property Rights Policy Terms of Service
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy


minhle >> 07:16 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog caykiengttin
caykiengttin

Tên:
minhle

Số điểm của Blog này là 6 (số lần vote: 1)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (4 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

  Các bài viết trước

  Lưu trữ

   
     
   
  Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q