» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Lust in Saigon

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Ba, ngày 18 tháng 03, 2008

420

Bounce presents Valentine's Day by exploring the darker side of Love. Be tempted by the Power of Lust.

Hang out, Hook up, get Hitched.

This is a most definitely Singles Only party. No girlfriends, No boyfriends, No husbands, No wives, No fiance and no significant others. Just bring Numero Uno. Don't bring Sand to the Beach.

Prizes for people hooking up.

Viết bởi Club Bounce lúc 01:17 PM | 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 02:39 PM | Thứ Ba, ngày 18 tháng 03, 2008, Policewoman_113

emmissI will not be responsible for protecting (bảo kê) this blog!

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

Trở về