Đối với tôi tết chẳng vui gì cả,bao nhiêu người vui đón tết nhưng tôi thì không thấy vui vui ,chỉ buồn thêm thôi.Tết khiến cho tôi phải quay như chong chóng để lo sắm  sửa mọi thứ ,rồi cảm thấy như mình già đi vi thêm  một tuôỉ mới.chán thật đấy.Nhưng cái làm tôi buồn hơn cả là tết này nữa là ba cái tết tôi không gặp người ấy.Đã ba năm rồi tôi không gặp người ấy.không biết người ấy bây giờ làm gì ở đâu .Người ấy có còn nhớ đến tôi không .Ngày xuân thật buồn....

 

 

  

 

 

08:19 PM

0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về