» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Tin nong hoi day!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

La đảo qua đin thoi di động : Nếu bn nhn được mt cuc gi t bt k ai nói rng h đang kim tra đường đin thoi ca bn và yêu cu bn n #90 hoc #09 hoc bt k mt s nào khác thì hãy dng ngay cuc gi vì đây là mt công ty la đảo tìm cách truy cp vào SIM ca bn để thc hin các cuc gi mà bn phi tr phí. Thông tin này đã được xác nhn bi Motorola và Nokia. Có hơn 3 triu đin thoi đã b la đảo theo hình thc này. Bn có th check trên CNN website. Hãy báo cho bn bè trong list ca bn

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com