Thông báo khóa tài khoản của blogger Đom Đóm

Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:

BQT xin thông báo tới tất cả các thành viên trong ngôi nhà NgoisaoBlog được biết: Các blog liên quan đến blogger Đom Đóm, gồm:

ngoisaoblog.com/domdom2

ngoisaoblog.com/khongminh

ngoisaoblog.com/trangtrinh

ngoisaoblog.com/toilatoitoi

Sẽ bị khóa trong vòng 10 ngày, tính từ hôm nay.

Lý do: 2 ngày qua liên tục spam lưu bút, góp ý ...

Thông báo từ BQT NgoisaoBlog

Điểm Ngôi sao Blog: 80 (14 lượt)
| Bình chọn:

Sân chơi NgoisaoBlog của chúng ta trước giờ luôn lành mạnh, trong sạch, đề cao tinh thần đoàn kết, yêu thương và chia sẻ. Mọi người tìm đến NgoisaoBlog là để tìm sự chia sẻ, ở đây, tại Ngôi Nhà Blog Việt, mọi người luôn có cảm giác như chính gia đình của mình...

Gần đây, BQT xét thấy ...