Bức họa chết-Chương 3

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết bởi: Angie | Thứ Ba, ngày 26 tháng 02, 2008 | 10:05 PM | 0 góp ý

I. CHƯƠNG 3: NHỮNG VẾT CẮT.

Sáng sớm hôm sau, kẻ thất nghiệp như tôi đây mà đã phải ...

Bức hoạ chết - Chương 2

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết bởi: Angie 01:57 PM | 0 góp ý

II. CHƯƠNG 2: TIN NHẮN.

...

Bức họa chết - Chương 1

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết bởi: Angie | Thứ Hai, ngày 25 tháng 02, 2008 | 12:04 PM | 0 góp ý


Bức họa chết.

Be back!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết bởi: Angie 12:00 PM | 0 góp ý

Trở lại với tư cách là quản lý và đại diện của Hắc Phong Long với một số truyện tự sáng tác của nó...

------

Always besides Emily

[Angie]