Làm wen nào ! My name is Jenny - Pham and.............. ^ - ^

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Bảy, ngày 05 tháng 04, 2008

Hello ! My name is Jenny - Pham . I'm 13 years old . ( too young , right ? ) Ai mu'n la`m wen thi` nhan' tin nha ! Thanks ! ( I'm a lovely girl ! ) Chân trong miệng . Tu. tin ha ! hi hi ! hem da'nh chu~ Viet dc nen viet' tieng Anh va` tie'ng Viet kieu na`y ! Ai bit' ca'ch da'nh tie'ng Viet la`m on chi~ zu`m ! Thanks ! Tuyệt

Bảo Bảo >> 12:28 AM

Góp ý (0)

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

 
Powered by Ngoisaoblog.com