» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

vjdeo

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
<table bgcolor=#ffffff border=0 height=290 width=366> <tbody><tr> <td background=http://hoangclub.vn/Video/hoangclub.gif height=26 width=393><strong><font color='#000000'>Hệ thống chia sẻ nhạc trên blog của wWw.HoangClub.Vn</font></strong></td> </tr> <tr> <td height=256 width=393><p align=center><embed src=http://hoangclub.vn/Video/flvplayer.swf width=420 height=330 type=application/x-shockwave-flash pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer flashvars=file=http://media1.clip.vn/mediaserver/knight7th/7807.flv&displayheight=295&repeat=true /></p><p style= align=center><font face=Arial size=1><font color=#ff66ff>wWw.HoangClub.Vn Copyright © 2007 </font><strong><font color=#000000></font></strong></font></p></td> </tr></tbody></table>
0 góp ý