» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
:¯™†——FØr€v€r——Øn€——£Øv€——†¯™
Thứ Năm, ngày 15 tháng 11, 2007

themes blog
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
</HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="blog, weblog, webblog,
hoc tro, trẻ, 8X, tuvanonline, yeublog.com, yeublog community, simtanco
vietnam blogger, vietnamese, chat, âm nhạc giải trí, weblog, miễn phí 100mb">
<meta name="description" content="blog vietnam, miễn phí 100mb">
<title>®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥...:::MẠNHTÙNG.Top1.Vn:::...♥-:¦:-º.·´¯)»¸.•´¯`•.¸><((((º>
(¯`v´¯)®</title>
<style type="text/css">
/*
=========================================================
Yeublog community

sponsor: http://keyvn.com http://simtanco.com
URL: http://yeublog.com
Template by Tonybui
please keep the copyright
========================================================= */

/* ---------------------------------
GENERIC STYLE
--------------------------------- */

body {
 background-color: http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif;
        cursor:url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/type019.jpg);
 margin: 0px;
 background-image: url(images)
 background-repeat: repeat-y;
 background-position: right top;
a:link, a:visited, a:active
{color: #000000; text-decoration: none; font-weight: bold;}
a:hover
{color: #F70000; text-decoration: none; font-weight: bold;}
body
{
margin: 0px;
background-image: url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif);
color: http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/type019.jpg;
CURSOR:url(http://lebinh.mauthoigian.org/chuotngusac.ani);
 font-size: 8pt;
 font-family: Arial, helvetica, sans-serif;}

table, tr, td
{font-size: 8pt;
 color: #8FDAFF;
 font-family: Arial, helvetica, sans-serif;}
table.calendar { border: 0; }
table.calendar th { height: 10px; font-size: 7pt; text-align: center; border: 0px; }
table.calendar td { width: 19px; height: 10px; font-size: 8pt; text-align: center; border: 0px; }
table.calendar .calendar-month { font-weight: bold; margin-top: 3px; font-size: 10pt; text-align: center; }
table.calendar .calendar-month a { text-decoration: none; }
table.calendar .calendar-prev { font-weight: normal; }
table.calendar .calendar-next { font-weight: normal; }
table.calendar td.linked-day { font-weight: bold; }
table.calendar td.linked-day a { text-decoration: none; }
table.prevnext { width: 100%; margin-top: .3em; }
table.prevnext td { font-size: smaller; }
table.prevnext td a { text-decoration: none; }
.head
{
 font-weight: bold;
 color: #1A88FF;
 font-size: 12pt;
 font-family: Arial, helvetica, sans-serif;}
.b1 {
 background: url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif);
             font-color: #8FDAFF;
 font-size: 20px;
 font-family: Arial, Tahoma
}
.b2 {
 width: 66px
}
.b3 {
 background: url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif);
            width: 240px
}
.b4 {
 background: url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif);
            width: 600px; height: 20px;
}

.head1 { font-family: verdana; font-size: 14px; color: #8FDAFF; text-transform: uppercase; text-align: center; width: 529px; height: 33px; background-image: url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif); padding-top: 5px; background-repeat: no-repeat;}
.side
{padding:3px;
color: #8FDAFF;
 font-weight: bold;
 font-size: 12pt;
 font-family: Arial, helvetica, sans-serif;}

li.friendlist {
    margin: 0 7px 10px 0;
    float: left;
    width: 70px;
 list-style-type: none;

}
.friendbody {
 width: 100%;
 text-align: center;
 margin: 0px;
}
</style>
</head>
<body><meta name='keywords' content='Nhật Ký, Blog, Yeublog Community, Vietnam Blogger, Vietnamese, Chat, Âm Nhạc, Phim ảnh , Game Online, Tâm Sự, Giải Trí, Weblog, Miễn phí 100mb, Yahoo Blog 360, Opera '>
<meta name='description' content='blog Việt Cho Người Việt, Miễn Phí 100mb'>

<style>

}
.yeublog {
border-bottom: 3px solid #cccece;
}
.yeublog1 { background-color: #edf6ff
}
.yeublog2 { background-color: #8FDAFF;
background-image: url(http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif);
background-repeat: no-repeat;
 color: #293033;

font-family: verdana, arial, sans-serif;

 padding-bottom: 0px;
 text-align: right;
}

.button {
 font-family:  Arial, Verdana, Times New Roman;
 font-size: 12px;


}

.yeublog4 {
 font-family:  Arial, Verdana, Times New Roman;
 vertical-align: middle;
 font-size: 12px;
  color: #8FDAFF;
 font-weight: bold;
padding-right: 5px;

}


.yeublog3 {
 font-family:  Arial, Verdana, Times New Roman;
 vertical-align: middle;
 font-size: 12px;
  color: #8FDAFF;
  background: transparent;
 font-weight: bold;
 text-decoration: none;

}

.yeublog3:visited {
background: transparent;
 color: #8FDAFF;
  text-decoration: none;

}
.yeublog3:link {
background: transparent;
 color: #8FDAFF;
  text-decoration: none;

}

.yeublog3:hover {
background: transparent;
 color: #8FDAFF;
  text-decoration: none;

}
</style>

<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY
onmouseover="(window.status=':::WelCome To :: Http://wWw.MẠNHTÙNG .Top1.Vn - Administrator  Mạnh Tùng    Y!M : boydaigia_divespa_saidola_9x :::'); return true"
bgProperties=fixed
background="http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif">

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="80%" align=center border=0>
  <TBODY>
  <TR>
    

    </td>
<input type='hidden' name='p' value='$p'>
<input type='hidden' name='s' value='$s'>
<input type='hidden' name='task' value='search'></form>
   </tr>
  </table>
<body topmargin="0" bottonmargin="0">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=900 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD width=900 valign="top">
<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#800000" width="500" bgcolor="#8FDAFF">
<tr>
<td width="100%">
<marquee behavior=alternate><TABLE
STYLE="filter:glow(color=blue,
strength=5)">
<TR><TD><center>
<font face=arial size=4 color=aquaChao mung ban den voi trang web http://soc.yeublog.com  </font></td></tr></TABLE></marquee></td>
</tr>
</table>

             <marquee><font color=green size=3><center>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y     YY Y      YYYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y Y    Y Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y  Y  Y  YYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y   YY   Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>YYY YY     Y    YYY</font></marquee>
</center></marquee></font><br>
                 <p align=center><IMG src="http://kyniem.easyvn.com/thanhtrung87/trangchu/039.gif"
      <P align=center><IMG src="http://img337.imageshack.us/img337/9602/003ih7.gif"

      border=0 width="900" height="300">
   <!-- chen` Flash trong len banner --->
 <div id="Layer1" align="center" style="position:absolute; left:105px; top:60px; width:45px; height:1px; :1">  
 <object width="900" height="270">
   <embed src="http://lebinh.mauthoigian.org/amnhac/html/img/stars.swf" width="900" height="270" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
 </object>
 </div>
 <div id="Layer1" align="center" style="position:absolute; left:99px; top:55px; width:45px; height:1px; :1">  
 <object width="700" height="270">
   <embed src="http://lebinh.mauthoigian.org/amnhac/html/img/tuyet.swf" width="900" height="270" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
 </object>
 </div>   
   </TD></TR></TBODY></TABLE>
<table align="center" width="800" border="0">
<marquee><font color=green size=3>.:.:. ®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥...XIN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOG CỦA TÔI®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥...

LỜI ĐẦU TIÊN TÔI MUỐN NÓI VỚI CÁC BẠN LÀ :

Tôi rất hân hạnh được mời các bạn đến với trang nhật kí trên mạng của tôi. Có thể nó chưa phải là một trang nhật kí hoàn hảo nhưng có lẽ nó có thể sẽ giúp các bạn vượt qua được những nỗi buồn trong cuộc sống và có thể nó sẽ là một công cụ giảm "xì-trét" hiệu quả dành cho bạn.

Và một lần nữa tôi xin cám ơn các bạn đã đến với trang nhật kí này của tôi.

Chúc các bạn vui vẻ...♥-:¦:-º.·´¯)»¸.•´¯`•.¸><((((º>
(¯`v´¯)® .:.:.</marquee></font><br>
<table width="800" border="1" bgcolor="#8FDAFF" bordercolor="pink" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <td align="left" background="http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/type019.jpg" height="20" valign="middle" colspan=4>
  <tr>
    <td width="10"> </td>
    <td width="480" valign="top">
        <!-- MAIN PAGE -->
         <a name='e36318'></a>
        <div class="head">
<p class=b4><img border="0" src="http://yeublog.com/uploads/l/lhblove/15343.gif" alt="WelCome To You" width="15" height="15">
         <i> 6/07/2007

}


</style>
</head>

<body>

<!-- START BLOG BODY -->
 <div id="header">

<div class="headerinner">
 
        <div id="blogtitle" >
<table style="filter:glow(color=#8FDAFF, strength=7) ">
       <tr>
        <td>
<a href="<%MainPageURL%>" title="Trang chủ" ><%Title%></a></font>
 </td>
 </tr>
 
</table></div>

        <div id="blogdescription">
<table style="filter:glow(color=#8FDAFF, strength=5)">
<tr>
<td>
<%Description%>
</td>
 </tr>
 
</table>
</div></div>

    </div>

    <table id="box">
<tr>

 

    <td id="boxblog">

 


<!-- START ARCHIVES PAGE -->


    <IfArchivePage>


    <div class="divlog">
    <div class="titlepost">Archives</div>
    <div class="text"><%ArchiveInfo%></div>

    <p align="center"><a href='<%MainPageURL%>'><< Quay về trang chủ</a></p>
    </div>


    </IfArchivePage>


<!-- END ARCHIVES PAGE -->

<!-- START MAIN PAGE -->

 

    <IfMainPage><Entry>

 

        
    <div class="divlog">

    <div class="datepost">
    <%EntryDate%> <%EntryTime%>
    </div>
    
    <div class="titlepost"><a href="<%EntryURL%>" title="Xem chi tiết" ><%EntryTitle%></a></div>

    <div class="data">

    Viết bởi <%EntryAuthor%> <br />
    Mục: <IfCategoriesAllowed>

    <%EntryCategory%></IfCategoriesAllowed></div> 
  
   
    </div>
                       
      
    <div class="text"><%EntryBody%></div>


  <div class="data">

    <SendThisLink> Gửi bạn bè </SendThisLink> |
   
    <IfCommentsAllowed><a href='<%EntryURL%>'>Nhận xét

(<%EntryCommentCount%>)</a> <IfCommentPostAllowed> | <a href='<%CommentPostURL%>'>Viết nhận xét</a> </div> 
    </Entry></IfMainPage>
  

<!-- END MAIN PAGE --> 


<!-- START ENTRY PAGE -->

 

    <IfEntryPage><Entry>


        
    <div class="divlog">

    <div class="datepost">
    <%EntryDate%>
    </div>
    
    <div class="titlepost"><a href="<%EntryURL%>" title="xem chi tiết"><%EntryTitle%></a></div>
                       
      
    <div class="text"><%EntryBody%></div>


    <div class="data">

    Viết bởi <%EntryAuthor%> lúc <%EntryTime%> | Mục: <IfCategoriesAllowed>

<%EntryCategory%></IfCategoriesAllowed> <br />
    <a href="<%EntryURL%>" title="xem chi tiết">Xem chi tiết</a> | <SendThisLink> Gửi bạn bè </SendThisLink> |
    <IfCommentsAllowed><IfCommentPostAllowed<a href='<%EntryURL%>'>Nhận xét(<%EntryCommentCount%>)</a></Comment></IfCommentsAllowed> </div> 
  
    <div id="comments"><div class="post-comment"><a href='<%CommentPostURL%>'> Viết nhận xét</a></div>Nhận xét:</div>
   
 
    <IfCommentsAllowed><IfCommentPostAllowed>
    <Comment>
    <div class="comment-title"><%CommentTitle%></div>
    <div class="comment-data">Viết bởi <%CommentAuthor%>

<%CommentAuthorIP%> lúc <%CommentTime%>, <%CommentDate%> | <a href='<%CommentURL%>'>Xem</a> | <CommentEdit> Sửa</CommentEdit> | <CommentDelete> Xoá</CommentDelete></div>
    <div class="comment-body"><img src='<%CommentAuthorAvatar%>' width='50' align='left' /><%CommentBody%></div>


    </Comment>
    </IfCommentsAllowed>

    <br /> <br />

    <div class="post-comment"><a href='<%CommentPostURL%>'> Viết nhận xét</a></div>

 

     <div class="navigation">
    
     </div>


    </div>

    </Entry>
    </IfEntryPage>


<!-- END ENTRY PAGE -->


</td>

 

<!-- START MENU -->

    <td id="menu">


<!-- START CONTENT MENU -->

 

            <div class="voicemenu">
                      Giới thiệu
            </div>

             
    <div class="boxmenu">                 
    <center><img src="<%Avatar%>" alt="<%Title%>" /><br /><br />  </center>
    <ul>
    <li><strong><a href='<%MainPageURL%>'> Trang chủ blog</a></strong></li>
    <li><strong><a href='<%ProfileURL%>'> Thông tin cá nhân</a></strong></li>
    <li><strong><a href="<%AlbumURL%>">Album hình của tôi</a></strong></li>
    </ul>
    </div>

                             

 


                     
            <div class="voicemenu">
                      Tìm kiếm bài viết
     </div>

    <div class="boxmenu">
    <p align="center"><%Calendar%></p>
    <ul>
    <li><a href='<%ArchiveURL%>' class='menu'>Tìm bài viết</a></li>
    </ul>  
    </div>

 

            <div class="voicemenu">
                      Bài viết mới
     </div>


    <div class="boxmenu"> 
    <ul><RecentEntry>  
    <li><%RecentEntryTitle%></li>
    </RecentEntry></ul> 
    </div>

 

            <div class="voicemenu">
                      Thư mục blog
     </div>
    <div class="boxmenu">
    <ul></ul> 
    </div>
<marquee>...::...Đừng để thời gian trôi đi vô ích. Hãy làm cho những khoảnh khắc thật có ý nghĩa( Đừng để thời gian trôi đi nhanh quá mà mình không biết nhé hãy sống có ích và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống!...::...</marquee><br>
<center><embed src="http://www.site-clocks.com/flash/clocks/digital.swf?hex=00AA00" width="150" height="75" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</center>
</div>
            <div class="voicemenu">
                      Website yêu thích
     </div>
 
    <div class="boxmenu">
    <ul>
<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=20 direction=up width=100% height=350>
<CENTER>
<img width=180 height=170 border=0 src="http://yeublog.com/uploads/0/042109514/43785.jpg" ><p>
<img width=180 height=170 border=0 src="http://yeublog.com/uploads/0/042109514/43788.jpg" ><p>
<img width=180 height=170 border=0 src="http://yeublog.com/uploads/0/042109514/43777.jpg" ><p>
<img width=180 height=170 border=0 src="http://yeublog.com/uploads/0/042109514/43786.jpg" ><p>
<img width=180 height=170 border=0 src="http://yeublog.com/uploads/0/042109514/43784.jpg" ><p>
<img width=180 height=170 border=0 src="http://yeublog.com/uploads/0/042109514/43778.jpg" ><p>
</CENTER></MARQUEE>  </div>

 

  <div class="voicemenu">
                      Xuất bản RSS
     </div>                            
    <div class="boxmenu">                      
                    
    <ul>                                    
    <center>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y     YY Y      YYYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y Y    Y Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y  Y  Y  YYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y   YY   Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>YYY YY     Y    YYY</font></marquee>
</center>
<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#800000" width="500" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="100%">
<marquee behavior=alternate><TABLE
STYLE="filter:glow(color=blue,
strength=5)">
<TR><TD><center>
<font face=arial size=4 color=aqua>>:chào bạn đến với trang web cua mình  </font></td></tr></TABLE></marquee></td>
</tr>
</table>
    </div>

 <div class="voicemenu">
Bạn bè của tôi:
 </div>
   <div id="friendbox">

               <div class="sidenav">
                  <Friends><li class='friendlist'> <a href='<%FriendURL%>'>
                   <img src='<%FriendAvatar%>' border='0' width='50' height='50' > 
<br><%FriendUsername%><br>
                  </a></li></Friends>
               </div>
</div>

 

<!-- END CONTENT MENU -->


    </td>

<!-- END MENU -->
</tr>
</table>


<!-- START FOOTER  -->

<marquee><font color=green size=3>.:.:. ®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥...Đỗ Mạnh Tùng    (     (|)   °·.¸ °:¦:° ¸.·°   (|)     )  (     (|)  Thu Huyền  °·.¸ °...♥-:¦:-º.·´¯)»¸.•´¯`•.¸><((((º>
(¯`v´¯)® .:.:.</marquee></font><br>

<STRONG><FONT color=#ff0000>Số Lượt người truy cập vào BLog </FONT></STRONG>
<div align="center">
<a href="http://www.ticketwood.com/concerts/">
<img border="0" src="http://www.thefreewebcounter.com/counter.php?id=10516" alt="Hit Counter"></a>
<br><small><a href="http://www.ticketwood.com/concerts/">
<font color="#999999">Concert Ticket Broker</font></a></small>
</ul>
<center><font color=red size=2><i>-=( WelCome To You Http://.MẠNH TÙNG Top1.Vn )=-<br>
                                                         -=( ♥♥ Bản Quyền Do  MẠNH TÙNG PRODUCTION 2007 Viết♥♥ )=-</i>
</div>

<!-- END FOOTER-->

</div>
<!-- END BLOG BODY -->
</table>
</div>
<!---   -->
<div id=tabl94 >
<table border=0 bordercolor='' bgcolor='' width=500 height=20 cellspacing=0 cellpadding=4 align=center >
<tr id=tr1 >
<td id=td1 bgcolor='' background='' width=500 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><iframe style='width:500; height:1000' src='http://movie.geocities.jp/webcobanquyen/#_1_51' frameborder=0></iframe></center></span></td></tr>
</table>
</div>
<!---   -->
<div id=tabl96 >
<table border=0 bordercolor='' bgcolor='' width=484 height=20 cellspacing=0 cellpadding=4 align=center >
<tr id=tr1 >
<td id=td1 bgcolor='' background='' width=150 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><IFRAME SRC='http://vngiaitri.info/thoitiet.html' WIDTH='100' HEIGHT='100' MARGINWIDTH='0' MARGINHEIGHT='0' HSPACE='0' VSPACE='0' FRAMEBORDER='0' SCROLLING='no'></IFRAME></center></span></td>
<td id=td2 bgcolor='' background='' width=167 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><embed src='http://s10.histats.com/404.swf'  flashvars='jver=1&acsid=137727&domi=4&cpagid=0'  quality='high'  width='118' height='80' name='404.swf'  align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' /></center></span></td>
<td id=td3 bgcolor='' background='' width=167 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><embed src='http://s10.histats.com/404.swf'  flashvars='jver=1&acsid=137727&domi=4&cpagid=0'  quality='high'  width='118' height='80' name='404.swf'  align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' /></center></span></td></tr>
</table>
</div>
<!---   -->
<div id=html97 align=center ></SCRIPT>
<script language='javascript'>
function click() {
if (event.button==2) {
alert('.:: Soc Xin Cam On Tat Ca Cac Ban ::.')
alert('.:: Da Ghe Tham Website cua minh chuc va da ung ho minh ::.!')
alert('.:: trong suot thoi gian qua Xin Chao & Hen Gap Lai :  :¯™†——FØr€v€r——Øn€——£Øv€——†¯™  !!! ::.')

}
}
document.onmousedown=click
</script>
<BODY bgcolor='mag' background='phaohoa.jpg' style='background-repeat:repeat' topmargin=ag2 leftmargin=g2 >
<script type='text/javascript' src='/_easyweb/web/design/effect/sample1/clock.js'></script><script language="JavaScript">

//set message:
msg = "......::::::WellCome To Blog soc.yeublog.com::::::::......";
timeID = 10;
stcnt = 16;
wmsg = new Array(33);
        wmsg[0]=msg;
        blnk = "                                                               ";
        for (i=1; i<32; i++)
        {
                b = blnk.substring(0,i);
                wmsg[i]="";
                for (j=0; j<msg.length; j++) wmsg[i]=wmsg[i]+msg.charAt(j)+b;
        }

function wiper()
{
        if (stcnt > -1) str = wmsg[stcnt]; else str = wmsg[0];
        if (stcnt-- < -40) stcnt=31;
        status = str;
        clearTimeout(timeID);
        timeID = setTimeout("wiper()",100);
}
</table>
</div>

l0` >> 09:34 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 9xhanoi
(đã offline)
9xhanoi Tên:
l0`
Số điểm của Blog này là 12 (số lần vote: 2)


Lưu bút
5thanhcuchi HAPPY NEW YEAR 2008
  gởi lúc 07:09 14/12/2007
tranthuhaphuong mong duoc lam quen voi ban. Minh cung la the he 9x
  gởi lúc 17:00 05/12/2007
tranthuhaphuong mong duoc lam quen voi ban. Minh cung la the he 9x
  gởi lúc 17:00 05/12/2007
5thanhcuchi mắt nhắm mắt mở
thằng bé nó tè
nó bắn máy bay
làm mưa nhân tạo
con chim bay tới
trúng mưa rủ cánh
rớt rơi lộp độp
em nào nhào vô
ô hô gãy cánh
dòng suối tình yêu
chảy mãi không ngừng
mắt nhắm mắt mỡ
cầu vồng từ xa
ai có yêu em
xem cười bể bụng
bé còn nhiều đạn
bắn mãi không ngừng
ai xem đã từng
nếm trãi tình yêu
nhìn mà phát thèm
tuổi trẻ tài cao
bắn súng lên trời
vịt giời gãy cánh
nước thánh tình yêu
ai yêu nấy hưởng
kết quả tình yêu
cu tí ra đời
lịch sử lập lại
  gởi lúc 15:42 03/12/2007
tina14071989 xin chào mình tên Uyên ở bình dương 18t bạn tên gì mấy tuổi???mong chúng mình là bạn tốt của nhau mong bạn đồng ý,và sẻ có hồi âm của bạn,mong 2 chúng ta sẻ là bạn tốt nhé ok???
  gởi lúc 19:27 28/11/2007
Xem tất cả


Bạn bè
tranthuhaphuong
5thanhcuchi
tinhyeucongai

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước


    Powered by Ngoisaoblog.com