» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
:¯™†——FØr€v€r——Øn€——£Øv€——†¯™
Thứ Hai, ngày 17 tháng 12, 2007

themes audition
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<BODY  background='http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87335.jpg'  bgproperties=fixed><meta name='keywords' content='Nhật Ký, Blog, Yeublog Community, Vietnam Blogger, Vietnamese, Chat, Âm Nhạc, Phim ảnh , Game Online, Tâm Sá»±, Giải Trí, Weblog, Miá»…n phí 100mb, Yahoo Blog 360, Opera '>
<meta name='description' content='blog Việt Cho Người Việt, Miễn Phí 100mb'>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="blog, weblog, webblog,
hoc tro, trẻ, 8X, tuvanonline, yeublog.com, yeublog community, simtanco
vietnam blogger, vietnamese, chat, âm nhạc giải trí, weblog, miễn phí 100mb">
<meta name='description' content='blog vietnam, mien phi 100mb'>
<title>-=SOCproduction=-</title>
<style type="text/css">
<style>

body
{
margin: 0px;
background-image: url(http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87108.jpg);
color: #b400ff;
CURSOR:url(http://lebinh.mauthoigian.org/chuotngusac.ani);
 font-size: 12pt;
 font-family: Arial, helvetica, sans-serif;}
.b1 {
        background: url(http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87341.jpg);
        font-color: #000000;
 font-size: 20px;
 font-family: Arial, Tahoma
}

.b2 { background: url(http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87341.jpg);
            width: 240px;
            font-color: #1626ff;
 font-size: 16px;
 font-family: Arial, Tahoma;

}
.head a:link, .head a:visited,.head a:hover {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 15px;

}

table.calendar { border: 0; }
table.calendar th { height: 10px; font-size: 7pt; text-align: center; border: 0px; }
table.calendar td { width: 19px; height: 10px; font-size: 8pt; text-align: center; border: 0px; }
table.calendar .calendar-month { font-weight: bold; margin-top: 3px; font-size: 10pt; text-align: center; }
table.calendar .calendar-month a { text-decoration: none; }
table.calendar .calendar-prev { font-weight: normal; }
table.calendar .calendar-next { font-weight: normal; }
table.calendar td.linked-day { font-weight: bold;  }
table.calendar td.linked-day a { text-decoration: none; }
table.prevnext { width: 100%; margin-top: .3em; }
table.prevnext td { font-size: smaller; }
table.prevnext td a { text-decoration: none; }
td {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 12px;
}
.td {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 12px;
 line-height: normal;

   color: #333333;
  padding-left: 5px;
}
.author {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 12px;
 line-height: normal;
 color: #333333;
}
a:link {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 color:#ff0000;
}
a:visited {
 color: #ff6600;
}
a:hover {
 color: #ff3300;
}
a:active {
 color: #ff9900;
}
a { font-size: 12px; text-decoration: none;}

.side
{padding:3px;
color: #FF0512;
 font-weight: bold;
 font-size: 12pt;
 font-family: Arial, helvetica, sans-serif;}

li.friendlist {
    margin: 0 7px 10px 0;
    float: left;
    width: 80px;
 list-style-type: none;

}


.sidenav {
 padding-top: 0px;
 padding-left: 20px;
 padding-bottom: 5px;
   clear: left;
}

 a:hover
{
text-decoration: none;
background: url("http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/44314.gif");
background-position: bottom bottom;
}

</style></head>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD width=750 valign="top">
      <!-- chen` Flash trong len banner --->
 <div id="Layer1" align="center" style="position:absolute; left:132px; top:50px; width:45px; height:1px; z-index:1">   
 <object width="750" height="250">
   <embed src="http://choang.amnhac.in/saoroi.swf" width="750" height="250" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
 </object> 
 </div>
 <div id="Layer1" align="center" style="position:absolute; left:132px; top:50px; width:45px; height:1px; z-index:1">   
 <object width="750" height="250">
   <embed src="http://choang.amnhac.in/saoroi.swf" width="750" height="250" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
 </object> 
 </div>       
      </TD></TR></TBODY></TABLE> 

<body topmargin="0" bottommargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0">
<table width="750"  border="1" bordercolor="#fbfac5" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor=#e0faff
 background="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87107.jpg">
  <tr>
    <td colspan="7"><img src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87101.jpg" width="803" height="128"></td>
</tr>
<tr>
       <td colspan="7"><img src="http://yeublog.com/uploads/h/hoimatnai/37894.jpg" width="803"></td>
</tr><p>
     <tr>
    <td width="10"> </td>
    <td width="600" valign="top">
<SCRIPT>
var imgArray=[
'Hoa nắng - HH   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Hoanang_HoangHai.wma',
'Space Cowboy - Banaroo   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_SpaceCowboy_Banaroo.wma',
'Ngôi sao tình yêu - Hoàng Hải   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Ngoisaotinhyeu_HoangHai.wma',
'Mùa thu tình yêu - Hoàng Hải   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Muathutinhyeu_HoangHai.wma',
'Xuân bên em - Hoàng Hải   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Xuanbenem_HoangHai.wma',
'Holile - luckytwice   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Holile_luckytwice.mp3',

'Nụ hôn và nước mắt - Lâm Chấn Huy   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuonGCluB_kisS_vN_Nuhonvanuocmat_LamChanHuy.wma',
'Nếu Lúc Trước Đừng Tới - Quang Vinh - tháng 10-2007   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/QuangVinh_NeuLucTruocDungToi_serv4_duongclub_kiss_vn.mp3',
'Con Đường tắt - Nguyễn Đình Vũ - tháng 10-2007   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/NguyenDinhVu_ConDuongTat3_serv4_duongclub_kiss_vn.wma',
'Hạnh phúc một vì sao - (Ngô Hải) Kim Ngân   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_NgoHaiKimNgan-Hanh Phuc Mot Ngoi Sao.mp3',
'Beibi yu dier   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Beibi_yu_dier.mp3',
'Vũ Điệu DJ - Lương Minh Trang   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/LuongMinhTrang-VuDieuDJ_Serv3_DuongClub_KisS_Vn.wma',
'Coming 4 U - JOJO   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Coming4you_jojo.mp3',
'Timbaland___The_Way_I_Are_(Remix)_feat._Francisco_&_Keri_Hilson   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuonGCluB_kisS_vN_Timbaland___The_Way_I_Are_(Remix)_feat.wma',
'Wake up call - Maroon 5   $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuonGCluB_kisS_vN_WakeUpCall.wma',
'Stop Stop Stop - nuvirgos   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/nuvirgos_stopstopstop.wma',
'The Way To Your Love-Hear Say   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/TheWayToYourLove-HearSay.mp3',
'Snow(hey_oh)_-_red hot chili peppers  $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Snow_red_hot_chili_peppers.wma',
'17/9 này sinh nhật Dương! Dương chờ quà hen!!!:D  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn--KhucHatMungSinhNhat-PDT.wma',
'Mẹ - ôi xúc động wá  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_Me.wma',
'She  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_She.wma',
'Em rất nhớ anh - Chị Sơn Ca hát hay wá - Nhạc tháng 9 - 2007  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_SonCa-EmRatNhoAnh.wma',
'Em biết phải làm sao - Sơn Ca  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_SonCa-KhaLy-EmBietPhaiLamSao.wma',
'Nụ cười thiên thần - Sơn Ca  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/WwW_DuongClub_KisS_Vn_SonCa-NuCuoiThienThan.wma',

'MaMa Maria - Tiếng Anh  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_Mama_maria_tienganh.wma',
'MaMa Maria - tiếng Nga  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_Mama_maria_tiengnga.wma',
'Thinking of you  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_ATC_ThinkingOfYou.wma',
'Rompe - remix thành giọng em bé  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_Rompe_connit.wma',
'Bad Day - Daniel powter  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_BadDay_Daniel Powter.wma',

'Up and down - remix thành giọng con nít  $$$http://files.myopera.com/_duongclub_/nhacnen/wWw_DuongClub_KisS_Vn_UpDown_baby.wma',


'Maria  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/Duong_Club_kiss_vn_Maria.wma',
'Doua anotimpuri  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/Doua_anotimpuri_DuongClub_kiss_vn_.wma',
'Spun - Flipside $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_Spun_Flipside.wma',
'Digital love - nhạc quảng cáo Nokia  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/daft_punk_quangcao_nokia_duong_tang_ban.wma',
'Honey - Hồ Quỳnh Hương  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_HoQuynhHuong_Honey.wma',
'Unwriten - nhạc quảng cáo penteene  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/digital_love_quangcao_Penteene_duongTang.wma',
'Love Me Or Hate Me - LadySovereign  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_LadySovereign_LoveMeOrHateMe.wma',
'BelieveMe - FortMinor $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_FortMinor_BelieveMe.wma',
'Love You And Love Me - nhạc phim gì wên rồi  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_LoveYouAndLoveMe.wma',
'Đành Quên - Trúc Duy  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_TrucDuy_DanhQuen.wma',
'What Ive Done - Linkin Park $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_WhatIveDone_LinkinPark.wma',
'Chỉ là giấc mơ - Đăng Khôi  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_Chiconlagiacmo_dangkhoi.wma',
'Thiên Đường vắng em - Đăng Khôi  $$$http://files.myopera.com/duongclub_pro/nhacnen/DuongClub_kiss_vn_Thienduongvangem_dangkhoi.wma',

'Warm and fuzzy - Billy Gilman  $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Warm_and_fuzzy.wma',

'What goes around - Justin Timberlake  $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/What_goes_around_Justin_Timberlake.wma',
'Dạ khúc - Châu Kiệt Luân  $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Dakhuc_JC.wma',
'Giấc mơ tuyết trắng - Thủy Tiên   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/giacmotuyettrang_thuytien.wma',
'Endless love - nhạc phim Thần Thoại   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/endless_love_nhacphimthanthoai.wma',
'Giai điệu tình yêu - Thùy Chi   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/GiaiDieuTinhYeu_thuychi.mp3',
'Hair like snow - Châu Kiệt Luân   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Hair_likes_now_JC.wma',
'Cô bé mùa đông - Thủy tiên ft Đăng Khôi   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/cobemuadong_thuytienftdangkhoi.wma',
'Rock Steady - All Saints   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/RockSteady.wma',
'Ha Yoon Son - Question   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/HaYoonSon-Question.wma',
'Ba ba Ma ma - Top Hoa   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/babamama-0.wma',
'Đếm thời gian - Nhóm Huyền Thoại   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/demthoigian_nhomhuyenthoai.wma',

'Quảng cáo Double rick - When you look at me   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/DoubleRich-WhenYouLookAtMe_ChristinaMilian.wma',
'Get The Party Started - Pink   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/GetThePartyStarted_Pink.wma',
'Quảng cáo Yamaha-Mio-Minh Thư   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/DuongClub.Kiss.Vn--YAMAHA-MIO--NEW.wma',
'GodIsAGirl-Remix_GrooveCoverage   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/GodIsAGirl-Remix_GrooveCoverage.wma',
'In your mind   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/In_your_mind.wma',
'labomba   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/labomba.wma',
'A Silvia   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/A_Silvia.wma',
'Getdown BackstreetBoys   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Getdown_Backstreet%20Boys.wma',
'Lemontree   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Lemontree.wma',
'ItisGonnaBeMe NSync   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/ItisGonnaBeMeNSync.wma',
'SeasonInTheSun WestLife   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/SeasonInTheSun_WestLife.wma',
'Bodyshaking   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Bodyshaking.wma',
'ByeByeBye NSync   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/ByeByeBye_NSync.wma',
'themagickey   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/themagickey.wma',
'7years50days   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/7years50days.wma',
'eminem just lose it 300k   $$$http://www.starfigures.com/music/mtv/eminem_just_lose_it_300k.asf',
'AllThatINeed Boyzone   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/AllThatINeed_Boyzone.wma',
'Daddy cool   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Daddy_cool.wma',
'Withoutyou   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Withoutyou.wma',
'Lonely   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Lonely.wma',
'kiss   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/kiss.wma',
'bestfiend   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/bestfiend.wma',
'MyLove WestLife   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/MyLove_WestLife.wma',
'm2m pretty boy 300   $$$http://www.starfigures.com/music/mtv/m2m_pretty_boy_300.asf',
'm2m everything you do   $$$http://www.starfigures.com/music/mtv/m2m_everything_you_do.asf',
'proud of you - remix   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/proudofyouremix.wma',
'GesinaDream   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/GesinaDream.wma',
'big big world   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/bigbigworld.wma',
'walking in the sun   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/walkinginthesun.wma',
'TS Reborn-I Knew I Loved You   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/TS Reborn-IKnewILovedYou.wma',
'britney spears baby one more time   $$$http://www.starfigures.com/music/mtv/britney_spears_baby_one_more_time.asf',
'Soinlove   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Soinlove.wma',
'The Day You Went Away   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/TheDayYouWentAway.wma',
'Cry On My Shoulder   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/CryOnMyShoulder.wma',
'Allrise blue   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Allrise_blue.wma',
'onlylove   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/onlylove.wma',
'I lay my love on you WestLife   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Ilaymyloveonyou_WestLife.wma',
'SweetDream JangNaRa   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/SweetDream_JangNaRa.wma',
'sodan-wowowo   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/sodan_wowowo.wma',
'as long as you love me   $$$http://www.funfound.com/music/as_long_as_you_love_me_you_are_warned_again_do_not_copy_this_asf_file_directly_or_i_will_change_it_every_hour.asf',
'la is la bonita   $$$http://lln-videos.metacafe.com/ItemFiles/[From%20www.metacafe.com]%2042589.278503.8.wmv',
'LoveParadise-KellyChen   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/LoveParadise-KellyChen.wma',
'BabyCat   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/BabyCat.wma',
'CoolGirl Jewellery   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/CoolGirl%20Jewellery.wma',
'BlackEyesPeas MyHumps   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/BlackEyesPeas_MyHumps.wma',
'10Minutes HyoriLee   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/10Minutes_HyoriLee.wma',
'AlreadyNow Cool   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/AlreadyNow_Cool.wma',
'Aloha Cool   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Aloha_Cool.wma',
'HeyJuliet   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/HeyJuliet.wma',
'Sad Trung Quốc   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Sad.swf',
'Take me your heart   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/TakeMeToYourHeart.wma',
'Mambo Italia   $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/MamboItalianohappymix.wma',
'We will rock you $$$http://files.myopera.com/duongclubpro/nhacnen/Wewillrockyou.wma'];

 

 


var cur=0;</SCRIPT>

<STYLE>BODY {
 FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: auto; CURSOR: default
}
#table01 {
 FONT-SIZE: 12px; COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: black; TEXT-ALIGN: center
}
#playListTitle {
 PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 2px; WIDTH: 100%; COLOR: white; PADDING-TOP: 2px; HEIGHT: 16px; BACKGROUND-COLOR: #001122
}
#playList {
 FONT-SIZE: 12px; MARGIN: 0px; WIDTH: 150px; COLOR: white; HEIGHT: 225px; BACKGROUND-COLOR: black
}
#musicList {
 BORDER-RIGHT: buttonface 4px groove; BORDER-TOP: buttonface 4px groove; RIGHT: 5px; BORDER-LEFT: buttonface 4px groove; WIDTH: 200px; BORDER-BOTTOM: buttonface 4px groove; POSITION: absolute; TOP: 5px; HEIGHT: 80px
}
#musicListTitle {
 PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; PADDING-BOTTOM: 3px; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 3px; HEIGHT: 20px; BACKGROUND-COLOR: #c5ffc5
}
#musicList A {
 PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 100%; LINE-HEIGHT: 20px; PADDING-TOP: 5px; HEIGHT: 20px; TEXT-DECORATION: none; font-szie: 20px
}
#musicList A:hover {
 BACKGROUND-COLOR: #e5ffe5
}
</STYLE>

<SCRIPT>

function playList_dragOver(){
 event.returnValue=false;
}

function playList_dragEnter(){
 event.returnValue=false;
 event.dataTransfer.dropEffect='link';
}

function addMusic(){
 
 if(event.srcElement.tagName=='A'){
  strTxt=event.srcElement.innerText;
  strURL=event.srcElement.href;
  playList.innerHTML="";
  playList.options[0]=new Option(strTxt,strURL);
  playList.options[0].selected=true;
 }
 event.returnValue=false;
 
 playList_dblClick();
 return(false);
}

function playList_drop(){
 strTxt=unescape(event.dataTransfer.getData('Text').split(":")[0]);
 strURL=unescape(event.dataTransfer.getData('Text').split(":")[1]);
 playList.options[playList.options.length]=new Option(strTxt,strURL);
}

function playList_keyDown(){
 if(event.keyCode==46){
  try{
   playList.options[playList.options.selectedIndex].outerHTML="";
  }catch(e){}
  return(false);
 }
 if(event.keyCode==13){
  playList_dblClick();
  return(false);
 }
}

function playList_dblClick(){
 MediaPlayer1.detachEvent("PlayStateChange",checkPlayStatus);
 MediaPlayer1.fileName="" + playList.value;
 MediaPlayer1.play();
 setTimeout('MediaPlayer1.play();MediaPlayer1.attachEvent("PlayStateChange",checkPlayStatus);',1000);
}


function musicList_dragStart(){
 if(event.srcElement.tagName=='A'){
  
  event.dataTransfer.setData('Text',escape(event.srcElement.innerText)+":"+escape(event.srcElement.href));
 }else{
  return(false);
 }
}


function init(){
 MediaPlayer1.AutoRewind=false;
 MediaPlayer1.AutoStart=true;
 MediaPlayer1.SendPlayStateChangeEvents=true; 
 MediaPlayer1.attachEvent("PlayStateChange",checkPlayStatus);
 
}

 

function checkPlayStatus(oldState,newState){
 try{  
  if(MediaPlayer1.PlayState==0){
   MediaPlayer1.detachEvent("PlayStateChange",checkPlayStatus);
   MediaPlayer1.stop();
   if(playList.options.selectedIndex<playList.options.length-1){
    playList.options[playList.options.selectedIndex+1].selected=true;
   }else{
    playList.options[0].selected=true;
   }
   MediaPlayer1.fileName="" + playList.value;
   MediaPlayer1.play();
   setTimeout('MediaPlayer1.play();MediaPlayer1.attachEvent("PlayStateChange",checkPlayStatus);',1000);
  }
 }catch(e){}
}

</SCRIPT>

<FORM name=PlayerWindow>
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#2d1f04>
<CENTER>
<OBJECT id=MediaPlayer1 type=application/x-oleobject height=70
standby="Loading Windows Media Player components..." width="100%"
classid=clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95 VIEWASTEXT><PARAM NAME="AudioStream" VALUE="-1"><PARAM NAME="AutoSize" VALUE="-1"><PARAM NAME="AnimationAtStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="AutoRewind" VALUE="0"><PARAM NAME="BufferingTime" VALUE="5"><PARAM NAME="ClickToPlay" VALUE="-1"><PARAM NAME="CursorType" VALUE="0"><PARAM NAME="CurrentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="CurrentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="EnableTracker" VALUE="-1"><PARAM NAME="Filename" VALUE=""><PARAM NAME="InvokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="Language" VALUE="-1"><PARAM NAME="PreviewMode" VALUE="1"><PARAM NAME="Rate" VALUE="1"><PARAM NAME="SelectionStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="SelectionEnd" VALUE="-1"><PARAM NAME="SendOpenStateChangeEvents" VALUE="-1"><PARAM NAME="SendPlayStateChangeEvents" VALUE="-1"><PARAM NAME="ShowCaptioning" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowControls" VALUE="-1"><PARAM NAME="ShowAudioControls" VALUE="-1"><PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowGotoBar" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowPositionControls" VALUE="-1"><PARAM NAME="ShowTracker" VALUE="-1"><PARAM NAME="TransparentAtStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE="0"><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="0"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="-1"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScan" VALUE="-1"><PARAM NAME="AllowChangeDisplaySize" VALUE="-1"><PARAM NAME="DisplayBackColor" VALUE="0"><PARAM NAME="DisplayForeColor" VALUE="16777215"><PARAM NAME="DisplayMode" VALUE="0"><PARAM NAME="DisplaySize" VALUE="0"><PARAM NAME="EnablePositionControls" VALUE="-1"><PARAM NAME="EnableFullScreenControls" VALUE="0"><PARAM NAME="SendWarningEvents" VALUE="-1"><PARAM NAME="SendErrorEvents" VALUE="-1"><PARAM NAME="SendKeyboardEvents" VALUE="0"><PARAM NAME="SendMouseClickEvents" VALUE="0"><PARAM NAME="SendMouseMoveEvents" VALUE="0"><PARAM NAME="VideoBorderWidth" VALUE="0"><PARAM NAME="VideoBorderColor" VALUE="0"><PARAM NAME="VideoBorder3D" VALUE="0"></OBJECT><BR><SELECT id=playList
onkeydown=playList_keyDown(); ondragenter=playList_dragEnter();
ondblclick=playList_dblClick(); ondrop=playList_drop();
style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 150px" ondragover=playList_dragOver();
size=2></SELECT>
<SCRIPT language=javascript>

playList=document.getElementById("playList");
MediaPlayer1=document.getElementById("MediaPlayer1");

AddPlayList();
init();
playList_dblClick();

function AddPlayList()
{
 for(i=0;i<imgArray.length;i++)
 {
  var part=imgArray[i].split("$$$");
  var txt=part[0];
  var url=part[1]; 
  playList.options[i]=new Option(txt,url);  
 } 
 playList.options[cur].selected=true; 
}
</SCRIPT>
  <IfArchivePage>
              <div class="head">Tìm bài viết</div>
            <%ArchiveInfo%>
      </IfArchivePage>
              <!-- MAIN PAGE -->
              <IfMainPage <Entry>
  <div class="b1">[  
          <%EntryDate%>   ]
              -
              <a title='<%EntryTitle%>' href='<%EntryURL%>'>
                      <%EntryTitle%>
                    </a>
              </div>
              <IfCategoriesAllowed>
              <div class='author'>Mục
                  <%EntryCategory%>
              </div>
              </IfCategoriesAllowed>
              <table class="td" cellpadding='0' cellspacing='0'>
                <tr>
                  <td><%EntryBody%>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><br />
                      <IfCommentsAllowed><IMG src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87339.jpg">  <a href='<%EntryURL%>'>Số Lần Nhận xét</a> <IMG src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87337.jpg">  (
                      <%EntryCommentCount%>
                  ) <IfCommentPostAllowed><IMG src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/77280.gif">   <a href='<%CommentPostURL%>'>Viết nhận xét!</a></IfCommentPostAllowed> <IMG src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/77280.gif">  </IfCommentsAllowed><IMG src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87338.jpg"> <a href='<%EntryURL%>'>Xem chi tiết</a> <IMG src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87336.jpg">  <br /></td>
                </tr>
              </table>
              <br />
              <br />
              </Entry> </IfMainPage>
              <!-- ENTRY PAGE -->
              <IfEntryPage> <Entry>
              <div class="head">
                <%EntryDate%>
              -
              <%EntryTitle%>
              </div>
              <IfCategoriesAllowed>
              <div class='author'>Mục
                  <%EntryCategory%>
              </div>
              </IfCategoriesAllowed>
              <table class="td" cellpadding='0' cellspacing='0'>
                <tr>
                  <td>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><IfCommentsAllowed><IfCommentPostAllowed> <a href='<%CommentPostURL%>'>Viết nhận xét!</a></IfCommentPostAllowed></IfCommentsAllowed> :: <SendThisLink>Gửi bạn bè!</SendThisLink><br /></td>
                </tr>
              </table>
              <br />
              <IfCommentsAllowed> <Comment>
              <div class='comment'>
                <div class="head">
                  <%CommentDate%>
                -
                <%CommentTitle%>
                </div>
                <table class="td" cellpadding='0' cellspacing='0'>
                  <tr>
                    <td>Posted by
                        <%CommentAuthor%>
                        <%CommentAuthorIP%>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><img src='<%CommentAuthorAvatar%>' width='50' align='left' /><%CommentBody%>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td><br />
                        <a href='<%CommentURL%>'>Xem</a> <CommentEdit>Sửa</CommentEdit> <CommentDelete>Xoá</CommentDelete> </td>
                  </tr>
                </table>
                <br />
              </div>
              </Comment> </IfCommentsAllowed> </Entry> </IfEntryPage>
              <!-- FRIENDS PAGE -->
              <IfFriendsPage> <Entry>
              <div class="head">
                <%EntryDate%>
              -
              <%EntryTitle%>
              </div>
              <div class='author'>Viết bởi
                  <%EntryAuthor%>
                  <IfCategoriesAllowed> Mục
                  <%EntryCategory%>
                </IfCategoriesAllowed></div>
              <table class="td" cellpadding='0' cellspacing='0'>
                <tr>
                  <td><%EntryBody%>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td><IfCommentsAllowed><a href='<%EntryURL%>'>Nhận xét</a> (
                        <%EntryCommentCount%>
                  ) <IfCommentPostAllowed>:: <a href='<%CommentPostURL%>'>Viết nhận xét!</a></IfCommentPostAllowed> ::</IfCommentsAllowed> <a href='<%EntryURL%>'>Xem chi tiết</a><br /></td>
                </tr>
              </table>
    </Entry></IfFriendsPage>

<br>

              <div class="td"> <IfMainPage>Trang</IfMainPage><IfFriendsPage>Trang</IfFriendsPage> <IfEntryPage>Bài viết thứ </IfEntryPage>
                  <%CurrentPage%>
              Trong
              <%TotalPages%> bài viết
              <br />
    <LaterLink>Trang trứơc</LaterLink> | <EarlierLink>Trang kế</EarlierLink></div>
</td>
    <td width="10"> </td>
    <td width="155" valign="top"><div class="b2"><b>  -=[ Giới Thiệu ]=-</div>      <div class='avatar'><br />
                  <img src='<%Avatar%>' border='0' width='100' /></div>      <%Description%>
              <br />
              <br />
              <div class="b2">  -=[ Bài Viết Mới  ]=-</div>              <ul>
                <RecentEntry>
                <li>
                  <%RecentEntryTitle%>
                </li>
                </RecentEntry>
              </ul>              <div class="b2"> -=[ Menu ]=-</div>              <ul>
                <li><a href='<%MainPageURL%>'>Trang chủ blog</a></li>
                <li><a href='<%ProfileURL%>'>Thông tin cá nhân</a></li>
                <li><a href='<%AlbumURL%>'>Album hinh của tôi</a></li>
                <li><a href='<%ArchiveURL%>'>Tìm bài viết</a></li>
                <li><a href='<%SiteFeedURL%>'>Xuất bản RSS</a></li>
              </ul>
<div class="b2"> -=[ Thư Mục Blog ]=-</div>              <ul>
<Categories><li><a href='<%CategoryURL%>'><%Category%></a></li></Categories>
             </ul>
<div class="b2"> -=[ Số Người Tham bLOG]=-</div>              <ul>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align=center><a href="http://www.free-counter.com/"><img src="http://www.free-counter.com/counter.php?b=74848" border="0" alt="Free Hit Counter"></a><br><a style="font-size:12" href="http://www.free-counter.com">Free Hit Counter</a></td></tr></table>
 <div class="b2"> -=[ Thú Cưng Của NDK ]=-</div>
<div style="width: 250px; padding: 0; margin: 0; text-align: center"><embed src="http://petswf.bunnyherolabs.com/adopt/swf/bunny" width="250" height="300" quality="high" bgcolor="ffffff" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="cn=ndk%20blogs%20vip&an=cute%20tho%20ndk&clr=0xfaddff" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br /><small><a href="http://bunnyherolabs.com/adoptbebo">adopt your own virtual pet!</a></small></div>
             <div class="b2">-=[ Lịch ]=-</div>              <center>
                <%Calendar%>
              </center>              <br />
             

           
 <div class="b2"> -=[ Website Yêu Thích ]=-</div>
             
                <Link></ul>                           <ul>
                <li><a href='<%LinkURL%>'>
                  <%LinkTitle%>
                </a></li></Link>
              </ul>              <br />
 <div class="b2"> -=[ Liên Lạc Y!H]=-</div>
<a href="ymsgr:sendIM?ndk.nolove"><img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=ndk.nolove&m=g&t=2&l=us"></a>
              <div class="b2"> -=[ Bạn Bè ]=-</div>
               <div class="sidenav">
                  <Friends><li class='friendlist'> <a href='<%FriendURL%>'>
                   <img src='<%FriendAvatar%>' border='0' width='40' height='40'> 
<br><%FriendUsername%><br>
                  </a></li></Friends>
             </div>
</td>
    <td width="33"> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="7">
<img src="http://yeublog.com/uploads/n/nhatnam33/87106.jpg" width="798" height="197"></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

l0` >> 09:08 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 9xhanoi
(đã offline)
9xhanoi Tên:
l0`
Số điểm của Blog này là 18 (số lần vote: 3)


Lưu bút
5thanhcuchi HAPPY NEW YEAR 2008
  gởi lúc 07:09 14/12/2007
tranthuhaphuong mong duoc lam quen voi ban. Minh cung la the he 9x
  gởi lúc 17:00 05/12/2007
tranthuhaphuong mong duoc lam quen voi ban. Minh cung la the he 9x
  gởi lúc 17:00 05/12/2007
5thanhcuchi mắt nhắm mắt mở
thằng bé nó tè
nó bắn máy bay
làm mưa nhân tạo
con chim bay tới
trúng mưa rủ cánh
rớt rơi lộp độp
em nào nhào vô
ô hô gãy cánh
dòng suối tình yêu
chảy mãi không ngừng
mắt nhắm mắt mỡ
cầu vồng từ xa
ai có yêu em
xem cười bể bụng
bé còn nhiều đạn
bắn mãi không ngừng
ai xem đã từng
nếm trãi tình yêu
nhìn mà phát thèm
tuổi trẻ tài cao
bắn súng lên trời
vịt giời gãy cánh
nước thánh tình yêu
ai yêu nấy hưởng
kết quả tình yêu
cu tí ra đời
lịch sử lập lại
  gởi lúc 15:42 03/12/2007
tina14071989 xin chào mình tên Uyên ở bình dương 18t bạn tên gì mấy tuổi???mong chúng mình là bạn tốt của nhau mong bạn đồng ý,và sẻ có hồi âm của bạn,mong 2 chúng ta sẻ là bạn tốt nhé ok???
  gởi lúc 19:27 28/11/2007
Xem tất cả


Bạn bè
tranthuhaphuong
5thanhcuchi
tinhyeucongai

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước


    Powered by Ngoisaoblog.com