» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
:¯™†——FØr€v€r——Øn€——£Øv€——†¯™
Thứ Hai, ngày 03 tháng 12, 2007

themesblog2
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><%WindowTitle%></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="blog, weblog, webblog,
hoc tro, trẻ, 8X, tuvanonline, yeublog.com, yeublog community, simtanco
vietnam blogger, vietnamese, chat, âm nhạc giải trí, weblog, miễn phí 100mb">
<meta name='description' content='blog vietnam, miễn phí 100mb'>
<style type="text/css">
 
/*
=========================================================
Design for YeuBlog Members
========================================================= */
 
/* ---------------------------------
Giao diện chính
--------------------------------- */
 
body {
background: #781400 url(images/templates/96-bodybg.jpg) top repeat-x ;
font-family:Times New Roman, Sans-serif;
font-size: 100%;
text-align: center;
padding: 0px;
margin: 0px;
}
#box {
background-color: #000;
margin: 40px auto 10px auto;
width: 760px;     
}
#menu {
width: 220px;
float: left;
text-align: left;
margin: 0px 0px 15px 0px;

#boxblog {
float: right;
width: 530px;
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 10px 0px 0px 0px;
}
#footer {
margin-top: 10px;
height: 50px;
clear: both;
text-align: center;
}
#credits {
margin: 0px 20px 0px 27px;
font-size: 0.81em;
text-align: center;
padding-top: 30px;
color:  #999;
}
 
/* ---------------------------------
LINKS STYLE
--------------------------------- */
a:link, a:visited {
color: #a52b19;
text-decoration: none;
}
a:hover, a:focus, a:active {
color: #c6573a;
text-decoration: underline;
}
a:focus, a:active {
color: #c6573a;
text-decoration: none;
}
#head h1 a:link, #head h1 a:visited {
color: #000;
text-decoration: none;
}
#head h1 a:hover, #head h1 a:focus, #head h1 a:active {
color: #000;
text-decoration: none;
position: relative;
top: 1px;
left:1px;
}
a img {border: 0px;}
/* ---------------------------------
LISTS STYLE
--------------------------------- */
.post ul {
list-style-type: circle;
margin: 5px 0px 5px 25px;
padding-left: 2px;
}
.post li {
background: transparent;
padding: 0px;
}
.boxmenu ul {
list-style-type: circle;
margin: 5px 0px 5px 15px;
padding-left: 2px;
}
.boxmenu li {
background: transparent;
padding: 0px;
}
/* ---------------------------------
VARIOUS CLASSES
--------------------------------- */
input,textarea {
background-color: #000;
color: #999;
border: 1px solid #a52b19;
margin: 2px 0px;
}
blockquote {
background-color: transparent;
padding: 0px 10px;
font-style: oblique;
margin-left: 10%;
margin-right: 10%;
}
#avatar {padding: 0px; border: 4px solid #fff; margin-right: 10px;}
.center {text-align: center; }
.clear_l {clear:left;}
 
/* ---------------------------------
BLOG TITLE STYLE
--------------------------------- */
#head {
background: #000 url(images/templates/96-heartme.jpg) top center no-repeat;
height: 260px;
margin: 0px;
}
#head h1{
font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
font-size: 2.2em;
font-weight: bold;
text-align: right;
text-transform: capitalize;
text-decoration: none;
padding: 20px 20px 0px 0px;
margin: 0px;
}
#blogdescription {
font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
font-size: 1em;
font-weight: normal;
color: #000;
text-align: right;
margin: 0px 20px 0px 0px;
}
/* ---------------------------------
MENU STYLE
--------------------------------- */
.boxmenu {
margin: 0px 0px 30px 10px;
text-align: left;
padding: 0px;
font-size: 0.81em;
line-height: 1.2;
color: #999;
}
.boxabout {
margin: 0px 0px 30px 10px;
text-align: left;
padding: 5px;
font-size: 0.81em;
line-height: 1.2;
color: #999;
border: 1px solid #781400;
}
#menu h3{
font-family: Times New Roman, 'Times New Roman', Times, serif;
color: #781400;
font-size: 1.4em;
margin: 5px 0px 5px 0px;
padding: 1px 0px;
text-transform: capitalize;
text-align: left; 
letter-spacing: 1px;
border-bottom: 4px double #781400;
}
 
#menu h3.about {
font-family: Times New Roman, 'Times New Roman', Times, serif;
color: #781400;
font-size: 1.2em;
margin: 0px 0px 2px 10px;
padding: 0px;
text-transform: capitalize;
text-align: left; 
border-bottom: 0px;
border-bottom: 1px solid #781400;
}
 
/* ---------------------------------
POST STYLE
--------------------------------- */
.post {
margin: 0px 20px 40px 15px;
padding: 0px 0px 0px 5px;
}
.post h2 {
font-family: Times New Roman, 'Times New Roman', Times, serif;
color: #95000e;
font-weight: bold;
font-size: 1.2em;
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 0px;
text-align: left;
letter-spacing: 1px;
}
.datepost {
color: #999;
font-size: 0.88em;
text-align: right;
margin: 0px;
padding: 2px 5px 2px 0px;
border-bottom: 4px double #781400;
}
.data-bottom {
border-top: 1px solid #781400;
color: #999;
font-size: 0.70em;
text-align: left;
letter-spacing: 1px;
}
.text {
color: #999;
font-size: 0.81em;
text-align: justify;
margin: 0px 0px 15px 0px;
line-height: 1.2;             
}
/* ---------------------------------
Lịch
--------------------------------- */
table.calendar { border: 0; background-color: transparent; width: 180px; color: #999;}
table.calendar th { height: 10px; font-size: 7pt; text-align: center; border: 0px;}
table.calendar td { width: 19px; height: 10px; font-size: 9pt; text-align: center; border: 0px; }
table.calendar .calendar-month { font-weight: bold; margin-top: 3px; font-size: 10pt; text-align: center; margin-bottom: 5px; }
table.calendar .calendar-month a { text-decoration: none; }
table.calendar .calendar-prev { font-weight: normal; }
table.calendar .calendar-next { font-weight: normal; }
table.calendar td.linked-day { font-weight: bold; background-color: transparent;}
table.prevnext { width: 100%; margin-top: .3em; }
table.prevnext td { font-size: smaller; }
table.prevnext td a { text-decoration: none; }
/* ---------------------------------
Thanh Menu
--------------------------------- */
.navigation {
color: #999;
margin: 10px;
text-align: center;
font-size: 0.81em;
}
 
/* ---------------------------------
Bài trả lời
--------------------------------- */
h3#comments {
font-family: Times New Roman, 'Times New Roman', Times, serif;
border-bottom: 4px double #781400;
color: #a52b19;
font-weight: bold;
font-size: 1.2em;
margin: 15px 0px 10px 0px;
padding: 0px;
text-align: left;
letter-spacing: 1px;
}
.boxcomment {
margin-top: 1em;
background:transparent;
padding: 5px;
background-color: transparent;
border: 1px solid #a52b19;
color: #999;
}
.post-comment {
background: transparent;
text-align: right;
color: #999;
margin: 0px;
font-size: 0.88em;
}
.comment-title {
font-family: Times New Roman, 'Times New Roman', Times, serif;
font-size: 0.88em;
font-weight: bold;
color: #999;
background: transparent;
text-align: left;
margin-bottom: 5px;
padding: 3px 0px;
}
.data-comments {
background: transparent;
text-align: left;
color: #999;
margin: 5px 0px 0px 0px;
font-size: 0.75em;
}
.comment-body{
color: #999;
font-size: 0.81em;
text-align: left;
}
 
</style>
</head>
<body>
<!-- START BLOG BODY -->
    <div id="box">
 
<!-- START HEADER -->
 
    <div id="head">
 
        <h1><a href="<%MainPageURL%>" title="Mở trang chính"><%Title%></a></h1>
        <div id="blogdescription"><%Description%></div>
    </div>
 
<!-- END HEADER -->
 
<!-- START MENU BOX-->
    <div id="menu">
 
<!-- START CONTENT MENU LEFT-->
 
    <div class="boxmenu">
    <h3>Thông tin</h3>                        
 center><font color=red size=2><i>-=( WelCome To You Http://.MẠNH TÙNG Top1.Vn )=-<br>
                                                         -=( ♥♥ Bản Quyền Do  MẠNH TÙNG PRODUCTION 2007 Viết♥♥ )=-</i>

}

 

    <div class="center"><p><img src="<%Avatar%>" alt="về tôi" /></p></div>
    <ul>
    <li><strong>Tên:---</strong></li>
    <li><strong>Đến từ: ---</strong></li>
    <li><strong>Giới thiệu: ---</strong></li>
    <li><a href="<%AlbumURL%>">Album hình</a> </li>
    </ul>
    <p class="center">
    <a href="<%ProfileURL%>">Thêm nữa..</a>
    </p>
 
    </div>
 
 
    <div class="boxmenu">
    <h3>Đôi chút...</h3>                                  
 
    <ul>    
    <li> Ghét :--------</li>
    <li> Thích : ------</li>
    <li> My music : ------- </li>
    <li> Sách yêu thích :-------</li>
    <li> Phim yêu thích: ------------</li>
    </ul>
 
    </div>
 >

 <    <div class="boxmenu">
    <h3>Lịch</h3>                  
    <p class="center"><%Calendar%></p>
 
    <ul>
    <li><a href='<%ArchiveURL%>' class='menu'>Bài viết cũ</a></li>
    </ul>
 
    </div>
 
 
    <div class="boxmenu">
    <h3>Bài trước</h3>                    
 
    <ul><RecentEntry>  
    <li><%RecentEntryTitle%></li>
    </RecentEntry></ul>
 
    </div>
 
 
    <div class="boxmenu">
    <h3>Chuyên mục</h3>                   
 
    <ul><Categories>
    <li><a href='<%CategoryURL%>'><%Category%></a></li>
    </Categories></ul>
 
    </div>
 
 
    <div class="boxmenu">
    <h3>Thơ...</h3>                   
 
 <marquee onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=2scrollDelay=10 direction=up>Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ<br>
Xin hãy để cho tình yêu dang dở<br>
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha<br>
<br>
Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm<br>
Của một thời bỏng cháy khát khao<br>
Mong em hãy tìm về nơi ấy<br>
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh
<br><br>
Anh rất sợ ngày mai sẽ đến<br>
Có bóng hình người khác trong anh<br>
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước<br>
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng…không em!<br>
<br><br>
Nếu có một ngày anh không yêu em?<br>
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy<br>
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy<br>
Phút yêu nào, tan theo khói mây.<br>
<br>
Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay<br>
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác<br>
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất<br>
Kẻ “phụ tình” một thuở rất yêu.<br>
</marquee>
 
    </div>
 
 
    <div class="boxmenu">
    <h3>Liên kết</h3>                
    <p><strong>Bạn bè:</strong></p>
    <ul> <Friends>
    <li><a href='<%FriendURL%>'><img src='<%FriendAvatar%>' border='0' width='40' height='40'> 
<br><%FriendUsername%><br></a></li>
    </Friends></ul>
    <p><strong>Liên kết khác:</strong></p>
    <ul><Link>
    <li><a href='<%LinkURL%>'><%LinkTitle%></a></li></Link>
    </ul>

    </div>                        
 </style>

<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY
onmouseover="(window.status=':::WelCome To :: Http://wWw.MẠNHTÙNG .Top1.Vn - Administrator  Mạnh Tùng    Y!M : boydaigia_divespa_saidola_9x :::'); return true"
bgProperties=fixed
background="http://photos.easyvn.com/_easyweb/web/image/typea001b.gif">
<font face=arial size=4 color=aqua>:Email:boydaigia_divespa_saidola_9x@yahoo.com </font></td></tr></TABLE></marquee></td>
<marquee><font color=green size=3>.:.:. ®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥... Mạnh Tùng    (     (|)   °·.¸ °:¦:° ¸.·°   (|)     )  (     (|)  Thu Huyền  °·.¸ °...♥-:¦:-º.·´¯)»¸.•´¯`•.¸><((((º>
(¯`v´¯)® .:.:.</marquee></font><br>
<STRONG><FONT color=#ff0000>Số Lượt người truy cập vào BLog </FONT></STRONG>
<div align="center">
<a href="http://www.ticketwood.com/concerts/">
<img border="0" src="http://www.thefreewebcounter.com/counter.php?id=10516" alt="Hit Counter"></a>
<br><small><a href="http://www.ticketwood.com/concerts/">
<font color="#999999">Concert Ticket Broker</font></a></small>
<div id="Layer1" align="center" style="position:absolute; left:105px; top:60px; width:45px; height:1px; :1">  
 <object width="900" height="270">
   <embed src="http://lebinh.mauthoigian.org/amnhac/html/img/stars.swf" width="900" height="270" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
 </object>
 <marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y     YY Y      YYYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y Y    Y Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y  Y  Y  YYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y    Y  Y   YY   Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>YYY YY     Y    YYY</font></marquee>
</div>
<!---   -->
<div id=tabl96 >
<table border=0 bordercolor='' bgcolor='' width=484 height=20 cellspacing=0 cellpadding=4 align=center >
<tr id=tr1 >
<td id=td1 bgcolor='' background='' width=150 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><IFRAME SRC='http://vngiaitri.info/thoitiet.html' WIDTH='100' HEIGHT='100' MARGINWIDTH='0' MARGINHEIGHT='0' HSPACE='0' VSPACE='0' FRAMEBORDER='0' SCROLLING='no'></IFRAME></center></span></td>
<td id=td2 bgcolor='' background='' width=167 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><embed src='http://s10.histats.com/404.swf'  flashvars='jver=1&acsid=137727&domi=4&cpagid=0'  quality='high'  width='118' height='80' name='404.swf'  align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' /></center></span></td>
<td id=td3 bgcolor='' background='' width=167 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><embed src='http://s10.histats.com/404.swf'  flashvars='jver=1&acsid=137727&domi=4&cpagid=0'  quality='high'  width='118' height='80' name='404.swf'  align='middle' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' wmode='transparent' /></center></span></td></tr>
</table>


 
 
 
    </div>
<!-- END MENU BOX -->
 
    <div id="boxblog">
 
<!-- START ARCHIVES PAGE -->
 
    <IfArchivePage>
 
    <div class="post">
 
    <h2>Archives</h2>
    <div class="text"><p><%ArchiveInfo%></p></div>
    <p class="center"><a href='<%MainPageURL%>'><< Về Trang chủ</a></p>
    </div>
 
    </IfArchivePage>
 
<!-- START MAIN PAGE -->
 
    <IfMainPage><Entry>
    <div class="post">
    <div class="datepost"><BlogDateHeader><%EntryDate%></BlogDateHeader>, <%EntryTime%></div>
 
    <h2><a href="<%EntryURL%>" title="permalink to this post"><%EntryTitle%></a></h2>
    <div class="text"><%EntryBody%></div>
    <div class="data-bottom">Gửi bởi <%EntryAuthor%> trong: <IfCategoriesAllowed> <%EntryCategory%></IfCategoriesAllowed> |
    <IfCommentsAllowed><a href='<%EntryURL%>'>(<%EntryCommentCount%>) Bài trả lời </a> </IfCommentPostAllowed> | <SendThisLink> Gửi email bài này </SendThisLink></div>
    </div>
    </Entry></IfMainPage>
 
    <div class="navigation">
    <IfPages> <LaterLink> << Bài sau </LaterLink> | <a href='<%MainPageURL%>'>Trang chủ</a> | <EarlierLink> Bài trước >></EarlierLink> </IfPages>
    </div>
 
<!-- START ENTRY PAGE -->
    <IfEntryPage><Entry>
 
    <div class="post">
    <div class="datepost"><BlogDateHeader><%EntryDate%></BlogDateHeader>,<%EntryTime%></div>
    <h2><a href="<%EntryURL%>" title="permalink to this post"><%EntryTitle%></a></h2>
 
    <div class="text"><%EntryBody%></div>
    <div class="data-bottom">posted by <%EntryAuthor%> in: <IfCategoriesAllowed> <%EntryCategory%></IfCategoriesAllowed> |
    <IfCommentsAllowed><a href='<%EntryURL%>'>(<%EntryCommentCount%>) Comments </a> </IfCommentPostAllowed> | <SendThisLink> email this post </SendThisLink></div>
 
<!-- START COMMENTS -->
 
 
    <h3 id="comments"><div class="post-comment"><a href='<%CommentPostURL%>'> Viết trả lời</a></div>Bài trả lời:</h3>
 
 
    <IfCommentsAllowed><IfCommentPostAllowed><Comment>
    <div class="boxcomment">
    <div class="comment-title"><%CommentTitle%></div>
 
    <div class="comment-body"><%CommentBody%></div>
    <div class="data-comments">
    Viết bởi <%CommentAuthor%> lúc <%CommentTime%>, <%CommentDate%> | <a href='<%CommentURL%>'>Link</a> | <CommentEdit> Sửa</CommentEdit> | <CommentDelete> Xóa</CommentDelete>
    </div>
    </div>
    </Comment></IfCommentPostAllowed></IfCommentsAllowed>
    </div>
 
     <div class="navigation">
     <IfPages> <LaterLink> << Bài sau </LaterLink> | <a href='<%MainPageURL%>'>Trang chủ</a> | <EarlierLink> Bài trước >></EarlierLink> </IfPages>
     </div>
 </TD></TR></TBODY></TABLE>
<table align="center" width="800" border="0">
<marquee><font color=green size=3>.:.:. ®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥...XIN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOG CỦA TÔI®(¯`v´¯)<º))))><.•´¯`•. «(¯`·.º-:¦:-♥...

    </Entry>
    </IfEntryPage>
 
<!-- END ENTRY PAGE -->
 
</div>
<!-- START FOOTER PAGE -->
<div id="footer">
<div id="credits">Skin Rip by <a href="http://yeublog.com">Indy.NT</a> for YeuBlog Members</div>
</div>
<!-- END FOOTER-->
 
</div>
<!-- END BLOG BODY -->
</body>
</html>

</div>

<!-- END FOOTER-->

</div>
<!-- END BLOG BODY -->
</table>
</div>
<!---   -->
<div id=tabl94 >
<table border=0 bordercolor='' bgcolor='' width=500 height=20 cellspacing=0 cellpadding=4 align=center >
<tr id=tr1 >
<td id=td1 bgcolor='' background='' width=500 height=20 valign=center align=center >
<span id=t1><center><iframe style='width:500; height:1000' src='http://movie.geocities.jp/webcobanquyen/#_1_51' frameborder=0></iframe></center></span></td></
</table>

</div>
<!---   -->
<div id=html97 align=center ></SCRIPT>
<script language='javascript'>
function click() {
if (event.button==2) {
alert('.:: Soc Xin Cam On Tat Ca Cac Ban ::.')
alert('.:: Da Ghe Tham Website cua minh chuc va da ung ho minh ::.!')
alert('.:: trong suot thoi gian qua Xin Chao & Hen Gap Lai :  :¯™†——FØr€v€r——Øn€——£Øv€——†¯™  !!! ::.')

}
}
document.onmousedown=click
</script>
<BODY bgcolor='mag' background='phaohoa.jpg' style='background-repeat:repeat' topmargin=ag2 leftmargin=g2 >
<script type='text/javascript' src='/_easyweb/web/design/effect/sample1/clock.js'></script><script language="JavaScript">

//set message:
msg = "......::::::WellCome To Blog soc.yeublog.com::::::::......";
timeID = 10;
stcnt = 16;
wmsg = new Array(33);
        wmsg[0]=msg;
        blnk = "                                                               ";
        for (i=1; i<32; i++)
        {
                b = blnk.substring(0,i);
                wmsg[i]="";
                for (j=0; j<msg.length; j++) wmsg[i]=wmsg[i]+msg.charAt(j)+b;
        }

function wiper()
{
        if (stcnt > -1) str = wmsg[stcnt]; else str = wmsg[0];
        if (stcnt-- < -40) stcnt=31;
        status = str;
        clearTimeout(timeID);
        timeID = setTimeout("wiper()",100);
}
</table>
</div>

l0` >> 02:55 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 9xhanoi
(đã offline)
9xhanoi Tên:
l0`
Số điểm của Blog này là 12 (số lần vote: 2)


Lưu bút
5thanhcuchi HAPPY NEW YEAR 2008
  gởi lúc 07:09 14/12/2007
tranthuhaphuong mong duoc lam quen voi ban. Minh cung la the he 9x
  gởi lúc 17:00 05/12/2007
tranthuhaphuong mong duoc lam quen voi ban. Minh cung la the he 9x
  gởi lúc 17:00 05/12/2007
5thanhcuchi mắt nhắm mắt mở
thằng bé nó tè
nó bắn máy bay
làm mưa nhân tạo
con chim bay tới
trúng mưa rủ cánh
rớt rơi lộp độp
em nào nhào vô
ô hô gãy cánh
dòng suối tình yêu
chảy mãi không ngừng
mắt nhắm mắt mỡ
cầu vồng từ xa
ai có yêu em
xem cười bể bụng
bé còn nhiều đạn
bắn mãi không ngừng
ai xem đã từng
nếm trãi tình yêu
nhìn mà phát thèm
tuổi trẻ tài cao
bắn súng lên trời
vịt giời gãy cánh
nước thánh tình yêu
ai yêu nấy hưởng
kết quả tình yêu
cu tí ra đời
lịch sử lập lại
  gởi lúc 15:42 03/12/2007
tina14071989 xin chào mình tên Uyên ở bình dương 18t bạn tên gì mấy tuổi???mong chúng mình là bạn tốt của nhau mong bạn đồng ý,và sẻ có hồi âm của bạn,mong 2 chúng ta sẻ là bạn tốt nhé ok???
  gởi lúc 19:27 28/11/2007
Xem tất cả


Bạn bè
tranthuhaphuong
5thanhcuchi
tinhyeucongai

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước


    Powered by Ngoisaoblog.com