» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

5thanhcuchi
 
 
 
Thứ Năm, ngày 22 tháng 03, 2007

vui
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
               Coâng phu Tieáng moû goû tænh thöùc  Caâu kinh baät ngoä chuoâng Ai coøn ñang thieàn thôû Laéng loøng trong hö khoâng  Thieàn haønh maây traêng gioù Toïa thieàn laù rung caây Maét doøm taâm troáng hoaùc Voâ töôùng haûy xem ñaây  Moät chaân bay buïi traàn Moät chaân in daáu böôùc Suoái ñuøa ñoâi chaân böôùc Ñaù  baät cöôøi döôùi chaân  Ai xuoâi doøng sinh dieät Ai môû cöûa voâ moân Nam moâ ai nieäm Phaät  Tænh laëng trong hö voâ  5 thaønh cuû chi  23-3-2007  
5thanhcuchi >> 02:12 AM 3 góp ý

3 Góp ý:

Vào lúc 04:29 AM | Thứ Bảy, ngày 05 tháng 05, 2007, Khải Hoàn

khaihoanBạn nên sử dụng các font Unicode để gõ chữ Việt có dấu cho dễ đọc. Đó là các font phổ cập trên báo chí nước ta như : Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma... Còn bộ gõ chữ Việt bạn nên dùng bộ gõ Vietkey hiện rất được nhiều người ưa dùng, tải miễn phí tại : http://www.vietkey.net Trong đó nên sử dụng kiểu gõ Telex nhanh hơn là dùng kiểu gõ VNI.

Chúc bạn thành công

KH

Vào lúc 06:21 AM | Chủ Nhật, ngày 15 tháng 04, 2007, TÚ ĐÔI

vandonkhó dọc quá bác 5 ơi !

Vào lúc 06:58 PM | Thứ Hai, ngày 26 tháng 03, 2007, 5thanhcuchi

5thanhcuchiCoâng phu
Tieáng moû goû tænh thöùc
Caâu kinh baät ngoä chuoâng
Ai coøn ñang thieàn thôû
Laéng loøng trong hö khoâng

Thieàn haønh maây traêng gioù
Toïa thieàn laù rung caây
Maét doøm taâm troáng hoaùc
Voâ töôùng haûy xem ñaây

Moät chaân bay buïi traàn
Moät chaân in daáu böôùc
Suoái ñuøa ñoâi chaân böôùc
Ñaù baät cöôøi döôùi chaân

Ai xuoâi doøng sinh dieät
Ai môû cöûa voâ moân
Nam moâ ai nieäm Phaät
Tænh laëng trong hö voâ

5 thaønh cuû chi 23-3-2007

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 5thanhcuchi
(đã offline)
5thanhcuchi

Tên:
5thanhcuchi

Số điểm của Blog này là 4542 (số lần vote: 800)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (1040 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyenhoangf
kijuto
popcorn123
xuongthuytinh
lehieu04044
vandon
nvhla
ngockimngan
nguyentriphong
violetthangtu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

  Các bài viết trước

  Lưu trữ

  Lưu bút
  hangkt32f Chúc vui vẻ ha
    gởi lúc 17:09 20/12/2007
  maiyeuanh248 sao tha^y' tho anh co' gi` la nhi
    gởi lúc 15:05 19/12/2007
  namgiangho cả đẹp ở trong tâm hồn nữa bác ạ...cái này quan trọng lắm ....
    gởi lúc 12:43 18/12/2007
  bambi Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bác Năm, sao vẫn chưa thấy Blog của bác hiển thị bên đó nhỉ??? Bác dự thi đi, mọi người sẽ ủng hộ bác đó!
    gởi lúc 12:37 18/12/2007
  hinhboy Ghé thăm nhà anh Năm chỉu thấy tòan thơ thẩn.Làm thơ gì mà hì hì thơ anh năm hay lắm, cảm ơn nhé chú tiểu
    gởi lúc 09:08 18/12/2007
  Xem tất cả

   
   
  Powered by Ngoisaoblog.com