Danh sách blog 360 chuyển nhà ngày 31/10/2007

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007

Típ tục đăng tải danh sách 5 blog đăng ký típ theo Cười

1. Phuong's blog (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/nguyenminhphuong86us
ngoisaoblog.com/phuong86us

2. HaLan Girl (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-_pEXtgQydJm1Hwd1ynt6157hlgdF0_Na
ngoisaoblog.com/cogaihalan

3.Winter Girl (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-gPuKIh0mcqgRvAfAiki42rIONpct7QRGWR7Fg1QTh8c4rA--?cq=1
ngoisaoblog.com/wintergirl

4.Sanho (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-BxfV7RIlc69HMj_1KMb602I-?cq=1
ngoisaoblog.com/sanho

5.Huy đẹp dzai (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-lzmyCGEndKeodWBYCDPvTg--?cq=1
ngoisaoblog.com/voanhhuy

6. Hà Kim Dung (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-3hyIFfY8dKjS09T4UljRoUqyQFKfcpnuKyByAA--?cq=1
ngoisaoblog.com/hakimdung80

7.Thuan Nguyen
http://blog.360.yahoo.com/blog-C5ri7nI8aLU.SpUACvefcg--?cq=1
http://ngoisaoblog.com/mssthuan

Viết lúc: 04:10 PM tác giả: 360happy

0 góp ý

0 góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ