Danh sách blog 360 chuyển nhà - 3

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007

1. Tiếng mưa buồn
http://blog.360.yahoo.com/blog-dFoRayo8bqdIlaJ3eDRU3udxMiQtNpwejA--;_ylt=AhOFCeaYXHyhhN8dRyFuoh60AOJ3?cq=1
http://ngoisaoblog.com/tiengmuabuon

2. Tài tử 17t
http://360.yahoo.com/taitu17t
htpp://ngoisaoblog.com/n3v3rl0v3

3. Kaito
http://360.yahoo.com/kaiba_kaiba73
ngoisaoblog.com/kaito

Viết lúc: 11:30 AM tác giả: 360happy

0 góp ý

Danh sách blog 360 chuyển nhà - 2

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007

Típ tục đăng tải danh sách 10 blog đăng ký típ theo Cười

1. Phuong's blog (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/nguyenminhphuong86us
ngoisaoblog.com/phuong86us

2. HaLan Girl (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-_pEXtgQydJm1Hwd1ynt6157hlgdF0_Na
ngoisaoblog.com/cogaihalan

3.Winter Girl (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-gPuKIh0mcqgRvAfAiki42rIONpct7QRGWR7Fg1QTh8c4rA--?cq=1
ngoisaoblog.com/wintergirl

4.Sanho (đã chuyển)
http://blog.360.yahoo.com/blog-BxfV7RIlc69HMj_1KMb602I-?cq=1
ngoisaoblog.com/sanho

Viết lúc: 04:10 PM tác giả: 360happy

0 góp ý

Danh sách blog 360 chuyển nhà - 1

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007

Blog này đc lập ra để ghi danh sách các blogger 360 đăng ký chuyển nhà sang Ngoisaoblog để dễ bề quản lý và liên lạc. Phần thông tin cá nhân (tên tuổi, email) sẽ đc không công khai để đảm bảo...bảo mật cá nhân. Các bạn vẫn có thể đăng ký tại XTT's blog hoặc tại blog này. ...

Viết lúc: 02:36 PM tác giả: 360happy

0 góp ý