Lục Hòa

GĐPT Thuận Châu
search

Thứ Năm, ngày 05 tháng 06, 2008

TRI-KIẾN GIẢI-THOÁT

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 01:44 PM

TRI-KIẾN GIẢI-THOÁT
& GIẢI-THOÁT TRI-KIẾN GIẢI-THOÁT.
Lòng tri ân sâu thẳm vô bờ xin gởi về Bổn-sư và Pháp-sư tôn kính.
Nhuận-Bảo


ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH:

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 01:42 PM

ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH:
SUỐI NGUỒN TỪ BI VÀ BÌNH ĐẲNG
Tâm Diệu

Khởi đi từ sự đản sinh của Đức ...


TẮM PHẬT KHÔNG ÐỦ

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 01:41 PM

TẮM PHẬT KHÔNG ÐỦ
Chân Hiền Tâm

Phật đản ngày xưa - cái thuở chân cẳng có thể bụi bờ rong chơi, nhưng chưa đủ cao với tới đức Phật xối một gáo nước - rất là háo hức. Giả như ông Phật đặt ...


NHÂN QỦA

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 12:16 PM

(Trích từ Phật Học Phổ Thông)

NHÂN QỦA

A. MỞ ĐỀ
Vũ trụ, vạn vật không phải tuần hành, biến dịch một cách tự nhiên, vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. luật đó là luật Ngài nhân quả. Luật nào không phải do một đấng nào, xẫ hội nà đặt ra, mà là một lụat thiên ...


TAM B ẢO

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 12:15 PM

TAM B ẢO
Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng, là ba ngôi quí báu hơn hết không ai có thể sánh bằng.
I- Phật-Bảo:
1-Định danh: Phật tiếng Phạn (buddha) là Phật- Đà, có ba nghĩa:
-Tự giác: tự mình đã giác-ngộ,
-Giác tha: giác ngộ cho mọi loài cũng đồng giác ngộ như mình.


TAM QUY

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 12:14 PM

TAM QUY
ĐỊNH-NGHĨA:
Quy là trở về: từ trước đi con đường sai lầm nay trở về con đường chánh; từ trước theo các hàng ngoại đạo, ác đảng, nay trở về với chơn lý, các bậc sáng-suốt, hiền-đức; từ trước ở trong trói buộc đau khổ nay về với giải-thoát an-vui. Y là nương tựa y-cứ, vâng theo và ...


“Chuông chùa cảnh tĩnh người trần thế - Đem đến an vui cho mọi nhà”

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Người viết: nguyenbinh | 12:09 PM

“Chuông chùa cảnh tĩnh người trần thế - Đem đến an vui cho mọi nhà”
Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có vua Lương Võ Đế rất tin tưởng Phật pháp, song bà Hoàng hậu tên Hy Thị được vua yêu quý nhất thì tánh lại độc ác và luôn tìm cách huỷ bán Tam Bảo.
Một hôm ...


Blog luchoa
(đã offline)
Lượt xem: 339

Lưu bút

Bài viết nổi bật

  Liên kết

  • http://www.youtube.com/gd ...
  • http://www.skyalbum.com/> ...
  • http://www.rude.com/nguye ...
  • http://www.nguyenbinh72.k ...
  • http://www.ngoisaoblog.co ...
  • http://www.lehaminhhoa.di ...
  • http://www.lapweb.net/dov ...
  • http://www.gocrieng.com/q ...
  • http://www.gocrieng.com/n ...
  • http://www.gocrieng.com/h ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/web ...
  • http://www.esnips.com/use ...
  • http://www.divshare.com
  • http://www.box.net/gdptth ...
  • http://tinyload.com/
  • http://quangdao76.yeublog ...
  • http://nguyenchi.summerho ...
  • http://nguyenbinhtc.ifile ...
  • http://nguyenbinhtc.hnsv. ...
  • http://nguyenbinh72us.blo ...
  • http://nguyenbinh72.yeubl ...
  • http://ngoisaoblog.com/gd ...
  • http://music.easyvn.com/n ...
  • http://gocrieng.com/nguye ...
  • http://gdptthuanchau.locn ...
  • http://gdptthuanchau.bado ...
  • http://clip.vn/mytv/nguye ...
  • http://cafe.timnhanh.com/ ...
  • http://cafe.timnhanh.com/ ...
  • http://cafe.timnhanh.com/ ...
  • http://cafe.timnhanh.com/ ...
  • http://cafe.timnhanh.com/ ...
  • http://aevn.fr/index.php? ...

  Ngoisaoblog.com | Music | Tin tức | Showbiz | Games | Hỗ trợ | Quảng cáo
  © 2008 Ngôi Sao Blog