» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Blog lovesad4ever
(đã offline)

Viết bởi:
boo_albee
06:41 PM
viet cho nguoi toi yeu
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
MUON MANG`
Anh ah!
Vay la tham thoat anh da roi xa em dc nua nam roi do.Ngan ay thoi gian du de em ko con dau wa nhieu nua,ko phai la noi dau nhat dan theo thoi gian ma no da han sau trong tim ko gi che lap dc.Em mac ke,cu coi nhu vet han do la dau ...
0 góp ý

Viết bởi:
boo_albee
06:07 PM
vietcho nguoi toi yeu
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

MUON MANG`
Anh ah!
Vay la tham thoat anh da roi xa em duoc nua nam roi do.Ngan ay thoi gian du de em ko con dau wa nhieu nua,ko phai la noi dau nhat dan theo thoi gian ma no da han sau trong tim ko gi che lap dc.Em mac ke,cu coi nhu vet han do la dau ...

0 góp ý

Viết bởi:
boo_albee
05:30 PM
chuyen tinh` buon`
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

tren the gian co 4 loai tinh`:
tinh naodep bang tinh di bo
tinh nao ngo bang tinh di xe
tinh so le la tinh nam no
tinh nao kho bang tinh the' gian...

0 góp ý

Viết bởi:
boo_albee
05:30 PM
chuyen tinh` buon`
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

tren the gian co 4 loai tinh`:
tinh naodep bang tinh di bo
tinh nao ngo bang tinh di xe
tinh so le la tinh nam no
tinh nao kho bang tinh the' gian...

0 góp ý

Tên:
boo_albee

Số điểm của Blog này là 0 (số lần vote: 0)