» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

web

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007, 03:02 PM

† Traj Tàj Gáj Sắc †
***(^_^)*****

nhac

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
, 02:21 PM

***(^_^)*****

nhac

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Ba, ngày 06 tháng 11, 2007, 02:37 PM
lop 11b2
o biet
Hay tuyệt đỉnh!
Nghe ...
***(^_^)*****

Những Câu Truyện Tình

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007, 06:05 PM

***(^_^)*****

truyen hinh

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Tư, ngày 24 tháng 10, 2007, 12:10 PM
***(^_^)*****

Danh Ngôn Tình Yêu

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
, 12:06 PM
Danh Ngôn Tình Yêu «-

Quay Lại

Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ...

***(^_^)*****

lam` dan buon' dep ki chat

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
, 12:00 PM

LÀM ĐÀN BƯỚM BAY TUYỆ ĐẸP KHI CHAT

************

-Rất dễ bạn vào "Messenger -->My contackt Detail" copy đoạn mã sau vào phần "Firt Name":

" <DIV id=Layer1 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 1px; WIDTH: 45px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 1px"><EMBED src=http://www.nghenhac.name/yahoo/fly.swf width=500 height=250 type=application/x shockwave-flash quality="high" menu="false" wmode="transparent"></DIV>"

-Phần "Last Name" bạn ...

***(^_^)*****