» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình


Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10, 2007

TAMSU TY
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

SAO HUM NAY' LAI BUN" WA HA CHANG CO ANH BEEN CANH EM EM NGOJ 1CUNG 1 DUA BAN HAM XEM TIN TUC NKVA HAY LEM AH RAT TIEC LA KO CO ANH O BEN CANH CCCCHEM NHI? OI CHIEU NAY LA PHAI DAM NHAU VOI" DONG' SACH' VO KIA THANG MAT LIN' SAO KO ...

vecon >> 10:43 AM 0 góp ý

CHANDOJ
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
SAO CHEM DOJ VAY ANH DJ DAU RUI KO ..... DE MINH EM TRON9 T0J
vecon >> 10:33 AM 0 góp ý

TAMSU TY
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

EM BUN EM MISS AND LOVE ANH FOREVER ANH OI

vecon >> 10:27 AM 0 góp ý