Ngoisaoblog.com
ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ

Khi bạn đăng ký tài khoản, điều này có nghĩa là bạn đã đồng ý với các Quy định như sau:

+ Luôn giữ mình là một người văn minh, có văn hoá
+ KHÔNG gởi hoặc để link các hình ảnh mang tính khiêu khích, phản động hoặc có tính kích dục.
+ KHÔNG gởi các bài viết, bình luận kích động, truyền bá ấn phẩm hoặc mất văn hoá.

Bất cứ vi phạm nào, tài khoản của bạn sẽ nhanh chóng bị khóa không báo trước.

Mọi vấn đề thắc mắc, bạn hãy gởi yêu cầu tại đây

Hỗ trợ
Trang giúp đỡ
Đặt câu hỏi yêu cầu
Gởi e-mail