» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

LoK ™ - » ♥ HiP R.i.P herE ♥ «

BoY d0n't Cry

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

To*' nha^m`

Buo^n` ,hay vui

Chon. Buo^n`

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version ...

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Thay đổi ah' ? Không

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Bây giờ ,tớ

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

? ? ? [!tt[e V#!(e

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chẳng ai biết .

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Ho^m nay ... :-S

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Sang' nay

Que^n tha(t' lu*ng

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

$n!# =))

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Gửi ấy ,Dk!@ ...

Hôm nay thì tớ ...

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

To*' ღ Ngo^c' !

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tin to*' naz ...

-Du*ng` tin chung' no' ...

A^y' hay nha^t' ...

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com

Sao tớ thích ấy ... :(

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Hôm nay ,tớ thấy ấy ....

Bọn minh` chả quen nhau ...

Sao tớ thích ấy ...

taintedsong.com taintedsong.com taintedsong.com