» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

LaiMotNgayDai

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2007

Bối rối ko tinh yeu ko gi het tat ca nhung gi han co chi la noi buon su that baihan da yeu da khoc nhung chang de lam gi ca han yeu co giai ay den phat dien vay ma han lai cu lam ra ve lanh lung ko thich cuoi cung nguoi ...

LaiMotNgayDai

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Bối rối ko tinh yeu ko gi het tat ca nhung gi han co chi la noi buon su that baihan da yeu da khoc nhung chang de lam gi ca han yeu co giai ay den phat dien vay ma han lai cu lam ra ve lanh lung ko thich cuoi cung nguoi ...

LaiMotNgayDai

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Bối rối ko tinh yeu ko gi het tat ca nhung gi han co chi la noi buon su that baihan da yeu da khoc nhung chang de lam gi ca han yeu co giai ay den phat dien vay ma han lai cu lam ra ve lanh lung ko thich cuoi cung nguoi ...

LaiMotNgayDai

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Bối rối ko tinh yeu ko gi het tat ca nhung gi han co chi la noi buon su that baihan da yeu da khoc nhung chang de lam gi ca han yeu co giai ay den phat dien vay ma han lai cu lam ra ve lanh lung ko thich cuoi cung nguoi ...

LaiMotNgayDai

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Bối rối ko tinh yeu ko gi het tat ca nhung gi han co chi la noi buon su that baihan da yeu da khoc nhung chang de lam gi ca han yeu co giai ay den phat dien vay ma han lai cu lam ra ve lanh lung ko thich cuoi cung nguoi ...

tinhyeuchoem

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, 2007

Moi tinh dau da di qua lam trai tim han buon dau han ko khoc khong buon ke tu do nhung trai tim cua han da chet theo thoi gian da hoa thang bang tueyt roi cung nen nhunh sao han lai the nay han da yeu lan nua roi hay sao ...