» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

10/7Music

 • Blog xuongthuytinh

  • Tên: min
  • Số điểm của Blog này là 0 (số lần vote: 0)
 • Lưu trữ

  • Trang web của tôi

   • Liên kết

    nhạc hay

    Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
    | Bình chọn:

    Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10, 2007

    <center><table style="width: 350px; height: 185px;" background="http://img182.imageshack.us/img182/3959/bgblogqv1.jpg" border="0" cellpadding="4" cellspacing="2"><tr><td><td height="50"><br><br><embed style="width: 210px; height: 41px;" src="http://www2.musicdanang.tv/muzik/QuocTe/TuyenChon/CannotGetYouOutOfMyMind-RyileWingue.wma" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" flashvars="autoplay=false" height="41" width="240"></center><p></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><a href="http://www2.musicdanang.tv/muzik/QuocTe/TuyenChon/CannotGetYouOutOfMyMind-RyileWingue.wma"><img src=http://img406.imageshack.us/img406/2976/downloadsfw6.gif border=0></img></a></font></strong></p><p><b><font size=2 face=tahoma>Copyright © by MusicDanang.TV</p></td></tr></table></center>
    0 góp ý