» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Năm, ngày 22 tháng 05, 2008
hj`
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 02:08 PM bởi k4nh_kut_ju_4nh

I

Y DUY

FOREVER

anh ak`!anh bit' ko da~ 2 tuan chung' ta ko noi' chuye^n. vo*i' nhau rui` em nho*' anh lem' ,anh o*? trong vie^n. cha(c' bun` lem' anh nhj? em ra^t' mun' xuo^ng' doa' nhu*ng anh ...

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 05, 2008
mot. chu*~ "bun` " noi' len ta^t' ca?
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 08:30 PM bởi k4nh_kut_ju_4nh

co thj` ra khj da~ xac' dinh. ju mo^t. ng` dc. coi la` vjp thj` phai? dau da^u` ve^` nhiu` thu*'. tui kho^ng ngo*`chuye^n. tcrt lai.dc. de^? j' de^n' thia'. pi jo*` tui mo*i' hju? cac' dv ,cs tai sao lai. no^?> tung da^u` vj` du* luan.hjx .bun` thie^t. ko ngo*` moi. chuye^n. lai. to^`i te^. de^n' nhu* ...

Thứ Ba, ngày 13 tháng 05, 2008
bun` vj` cho^ng` em
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 08:13 PM bởi k4nh_kut_ju_4nh

cho^ng` ak`! cho^ng` bit' vo*. bun` lem' ko.

cong` vao` vie^n. vo*. nho*' cho^ng` lem'. nghe T pao? cho^ng` nhin` ng` # ne^n pi. da^m. cho^n`g bit' khi nghe thia' vo*. bun` lem' ko? bun` ko chiu. no^i? nhu*ng dau bjt' lam` sao. cho^ng` ko ju vo*. cung~ dc. tuy` cho^ng`. vo*. nghi~ chung' ta o*? xa ...

Thứ Hai, ngày 12 tháng 05, 2008
tho* tinh` em ne`
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (1 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 10:23 AM bởi k4nh_kut_ju_4nh

pai`1 :

DONG' CU*A? TRAI' TIM THE^` CO^ DO^C.

DAO` MO^. CHO^N CHA(T. GIA^C' MO* JU

DU*NG. BIT KHA(C' CHU*~ DU*NG` AJ DE^N'

TRON. KIE^P' XIN THE^` CHA(NG? JU AI

(luc' em ro*i` po? cuo^c. tinh` da^u` tien)

pai`2 :

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 05, 2008
ju anh nhiu` D coa' bit' ko
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 12:26 PM bởi k4nh_kut_ju_4nh

ANH D AK` EM JU ANH NHIU LEM'

anh ak`em ju anh nhiu` lem' anh coa' bit' ko?anh ju em ko?nhiu` or it'? hay doa' chi? la` tinh cam? bo^c. phat cua? anh va` em thui.niu' phai? chia tay anh em bun` lem' doa'Chân trong miệng.anh ak`, em chi? mun' noi' ...

Thứ Ba, ngày 06 tháng 05, 2008
tinh la` chi vay.
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 09:16 AM bởi k4nh_kut_ju_4nh

™ tinh ju la` j` ai jai? nghia~ cho em zo*i'™

chan' nhi?

tinh` la` chi za^y. cac' pac'

iu 1 ng` ko tin minh` thi` coa' sao ko nhi?

zo*i' em thi` bun` mun' chit' ak`Khóc

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008
pan. pe` em bun` we'
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết lúc 09:43 AM bởi k4nh_kut_ju_4nh

nan? mun' chit' ak`

sao bun` thia' nhi?

pan. pe` em bun` lem'

ai cung~ dong? danh? nhu*ng rui` va cham nhiu` cung~ bo*t' thui

ne^u' ai doc. du*o*c. dong` nay` thi` du*ng` coa' po? zo*i pan. pe` nha'

vi` pan. to^t' kho' ...