Dung` gian. em nua~ nh3'

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
ox na`!!!! ch0 bx xin l0i~ nh0 . bx biet' l0i~ r0i` m0` , dung` gia^n. bx nua~ nghen. Bx nho' 0x lam'