» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
xxx
Thứ Hai, ngày 29 tháng 10, 2007

Hoa`ng Thu^y Li*nh
Điểm Ngôi sao Blog: 15 (3 lượt)
| Bình chọn:
Nhiệm vụ lớn nhất của Linh bây giờ là việc học..."

“Buồn và khủng hoảng lắm nhưng gia đình tôi chỉ biết động viên cháu Linh bình tâm để học, vì đó là mục đích lớn nhất nên Linh không được gục ngã. Linh cũng đang phải đấu tranh rất nhiều để ...

hung cao boi >> 07:27 PM 1 góp ý

Blog hoahongtrongbang
(đã offline)
Tên:
hung cao boi
Số điểm của Blog này là 15 (số lần vote: 3)


Lưu bút

Bạn bè
laptop

Trang web của tôi

  Đường dẫn yêu thích

   Các bài viết trước


   Powered by Ngoisaoblog.com

     » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình