» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Thứ Năm, ngày 24 tháng 04, 2008

nickname - about me..

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Viết bởi lynemo
Viết lúc 10:09:06 PM | 0 Góp ý

ngày xưa ấy một phần kỷ niệm

mãi mãi là những nét thời gian

tiểu chu kỳ quá khứ tương lai

còn ...

nickname - about me..

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Viết bởi lynemo
Viết lúc 09:51:22 PM | 0 Góp ý

ngày xưa ấy một phần kỷ niệm

mãi mãi là những nét thời gian

tiểu chu kỳ quá khứ tương lai

còn ...

Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008

.. bong bóng nước

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Viết bởi lynemo
Viết lúc 04:13:48 PM | 0 Góp ý

hôm nay mưa như đầu mùa bất chợt
anh không ở gần để khép cửa cùng em
anh nhắn gió, gửi mưa qua song cửa
rửa muộn phiền, thổi nỗi nhớ ...