Đò Ngang

Điểm Ngôi sao Blog: 4 (1 lượt)
| Bình chọn:

Có hai người con trai một thì hiền ,tốt bụng lại hiểu ý ,còn người kia tuy xa cách nhưng lúc nào cũng nghĩ và lo tới mình. Tôi phải làm sao đây khi đứng giữ hai bến đò ,phải chọn ai đây chỉ một người thôi.Có ai giúp tôi được ko??? xin hãy liên lạc qua nickname:cobe_tapyeu797

Người viết: Lan