nhac che

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Năm, ngày 10 tháng 01, 2008

http://www5.nhac.vui.vn/Music

Viết lúc: 08:24 PM tác giả: fgfgf

0 góp ý

fsf

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 12, 2007

http://www.freewebtown.com/nguyencuong/nhachatinh/index.html#NHACTINHTRONGTIM@GuiTangBan_6

Viết lúc: 10:01 AM tác giả: fgfgf

0 góp ý

fhghg

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Âm Nhạc Ca Nhạc Đặc Biệt Quà Tặng Âm Nhạc Nhạc Tình Trong Tim Nhạc Hà-Tĩnh Music GunBound Nhạc Vàng Chọn Lọc Ga La Cười Nhạc Hình Chọn Lọc Thế Giới Âm Nhạc Các Ca Khúc Nhạc Nền Ca Khúc Chọn Lọc -::duyenvinhXINCHÀOMỪNGBẠNĐẢĐÊNVỚI-::-WWW.CHIVIYEU.TK-::-

Viết lúc: 10:00 AM tác giả: fgfgf

0 góp ý

fhghg

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Âm Nhạc Ca Nhạc Đặc Biệt Quà Tặng Âm Nhạc Nhạc Tình Trong Tim Nhạc Hà-Tĩnh Music GunBound Nhạc Vàng Chọn Lọc Ga La Cười Nhạc Hình Chọn Lọc Thế Giới Âm Nhạc Các Ca Khúc Nhạc Nền Ca Khúc Chọn Lọc -::NGUYỄNCƯỜNGXINCHÀOMỪNGBẠNĐẢĐÊNVỚI-::-WWW.CHIVIYEU.TK-::-

Viết lúc: 10:00 AM tác giả: fgfgf

0 góp ý

rerfe

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Viết lúc: 09:59 AM tác giả: fgfgf

0 góp ý

ca nhac

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Ca Nhạc Đặc Biệt
Quà Tặng Âm Nhạc

Viết lúc: 09:40 AM tác giả: fgfgf

0 góp ý

nghe nhac

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Tư, ngày 05 tháng 12, 2007

<object width="320" height="65"><param name="movie" value="http://mp3.zing.vn/playsong/?OS8xMjMvInagaMEOTEyM2RjN2MyMmM3MzNkNDEwNWFkNWFmODgwZDg4ZTUdUngd21hfFTDrG5oIFnDqnUgQ-G7p2EgVMO0aQ" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://mp3.zing.vn/playsong/?OS8xMjMvInagaMEOTEyM2RjN2MyMmM3MzNkNDEwNWFkNWFmODgwZDg4ZTUdUngd21hfFTDrG5oIFnDqnUgQ-G7p2EgVMO0aQ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="65" enablecontextmenu="0"></embed></object>

Viết lúc: 10:01 PM tác giả: fgfgf

0 góp ý