» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
hungarmy
Thứ Ba, ngày 02 tháng 10, 2007

Buon qua
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
D¹o nµy buån qu¸ c«ng viÖc ë c¬ quan th× kh«ng ®ñ lµm, suèt ngµy cafe víi b¹n bÌ mµ nhiÒu h«m cßn kh«ng cã ai ®i uèng cïng míi tÖ chø, muèn lµm thªm viÖc kh¸c nh­ng l¹i kh«ng thÓ v× c¬ quan cã thÓ gäi vÒ bÊt ...
army >> 10:27 PM 0 góp ý

Thứ Hai, ngày 25 tháng 06, 2007

Gửi các bạn trong Blog
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Ngoisaoblog là nơi mọi người làm quen với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn hay trao đổi tâm sự với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. ở ngoài đời cũng có người xấu và người tốt, người khôn khéo và người vụng về hay thô lỗ. Vấn đề là mình nên ...
army >> 05:49 PM 2 góp ý

Thứ Tư, ngày 13 tháng 06, 2007

Câu chuyện ưa thích
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Trong một gia đình nọ có hai bố mẹ già và hai vợ chồng cậu con trai, cuộc sống của họ rất vui vẻ hạnh phúc. Bỗng một ngày kia cậu con trai mắc một căn bệnh lạ và qua đời. Sau khi lo tang lễ xong, bà mẹ gọi cô con dâu lại và nhắc nhở rằng: Gia đình ...

army >> 03:35 PM 1 góp ý

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 06, 2007

tâm sự
Điểm Ngôi sao Blog: 9 (2 lượt)
| Bình chọn:
Cuộc sống đã ổn định, tôi bắt đầu yêu cuộc sống và không ngừng nỗ lực để vươn lên. trước đây niềm vui của tôi chỉ là công việc nhưng giờ đây mọi việc đã khác, có nơi ở, có công việc ổn định và sự quý mến của mọi người. Tuy không bằng ai nhưng với tôi như thế ...
army >> 06:54 PM 2 góp ý

Thứ Tư, ngày 06 tháng 06, 2007

cuộc đời
Điểm Ngôi sao Blog: 3 (1 lượt)
| Bình chọn:

cuộc sống của tôi thật gian nan vất vả, ở với người không hợp tính cách thật khổ hết chỗ nói, may mà mình đã tỉnh nghộ thay đổi cuộc đời mình kịp thời cho dù chỉ còn lại hai bàn tay trắng và bản tính hiền lành...

army >> 09:01 PM 2 góp ý

Thứ Ba, ngày 05 tháng 06, 2007

tam su
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

army >> 09:20 PM 0 góp ý

Blog dovanhung
(đã offline)
Lượt xem: 621
dovanhung Tên:
army
Nơi cư ngụ:
Hà Nội, Vietnam
Số điểm của Blog này là 30 (số lần vote: 6)


Lưu bút

Bạn bè
hoanghanh
bematbuon
nguyengia
mecuatoi
moonhn

Trang web của tôi

    Đường dẫn yêu thích      Powered by Ngoisaoblog.com