» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007

My Honey
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chào!!!Mình mới đăng kí vào đây thôi các bạn thôngcảm .Mình viết văn ko dc hay lắm.Mở bài của mình là như thế này.Về "Honey' của mình thì...Trời!!!!!!!đẹp lắm

Tình yêu của mình với /- Ấy chỉ là tình yêu đơn phương thôi!Vì /- Ấy ko^thik mình,Hix...Những gì mình có đã cho /- Ấy bây giờ ko^bít phải làm như thế nào ...

Bi tót >> 10:59 AM 0 góp ý

My Honey
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chào!!!Mình mới đăng kí vào đây thôi các bạn thôngcảm .Mình viết văn ko dc hay lắm.Mở bài của mình là như thế này.Về "Honey' của mình thì...Trời!!!!!!!đẹp lắm

Tình yêu của mình với /- Ấy chỉ là tình yêu đơn phương thôi!Vì /- Ấy ko^thik mình,Hix...Những gì mình có đã cho /- Ấy bây giờ ko^bít phải làm như thế nào ...

Bi tót >> 10:59 AM 0 góp ý

My Honey
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chào!!!Mình mới đăng kí vào đây thôi các bạn thôngcảm .Mình viết văn ko dc hay lắm.Mở bài của mình là như thế này.Về "Honey' của mình thì...Trời!!!!!!!đẹp lắm

Tình yêu của mình với /- Ấy chỉ là tình yêu đơn phương thôi!Vì /- Ấy ko^thik mình,Hix...Những gì mình có đã cho /- Ấy bây giờ ko^bít phải làm như thế nào ...

Bi tót >> 10:59 AM 0 góp ý

My Honey
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chào!!!Mình mới đăng kí vào đây thôi các bạn thôngcảm .Mình viết văn ko dc hay lắm.Mở bài của mình là như thế này.Về "Honey' của mình thì...Trời!!!!!!!đẹp lắm

Tình yêu của mình với /- Ấy chỉ là tình yêu đơn phương thôi!Vì /- Ấy ko^thik mình,Hix...Những gì mình có đã cho /- Ấy bây giờ ko^bít phải làm như thế nào ...

Bi tót >> 10:59 AM 0 góp ý

My Honey
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chào!!!Mình mới đăng kí vào đây thôi các bạn thôngcảm .Mình viết văn ko dc hay lắm.Mở bài của mình là như thế này.Về "Honey' của mình thì...Trời!!!!!!!đẹp lắm

Tình yêu của mình với /- Ấy chỉ là tình yêu đơn phương thôi!Vì /- Ấy ko^thik mình,Hix...Những gì mình có đã cho /- Ấy bây giờ ko^bít phải làm như thế nào ...

Bi tót >> 10:58 AM 0 góp ý