Ngày không mưa

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Viết bởi: cun | Thứ Bảy, ngày 12 tháng 04, 2008 | 08:49 PM | 1 góp ý

Cafe đắng bỏ đường sẽ ngọt

Tình cay đắng biết bỏ chi đây

Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh

Say men tình có tỉnh được không anh!!!