» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Blog congangu

ec!
Viết bởi:
namlun_pretty764
10:53 PM
yeu^..........ec!
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Wa vua` di 20-11 voi' lop' cu~ va` lop' moi' ve mai~ moi' nhin` thay^' mat me ngay` hum nay...Nho' !

Sau 1 may nga`y di choi* cu' nghi~ co' the^? wen^ dc ...di 1 chut' nhung ...Luc' nao` han' cung~ o? trc' mat ma` ko dam' noi' chuyen^ cung`, kho^? so? the^' day^'.Sao minh` lai yeu^ han' vzay chu'

hu``````````````````

1 góp ý

Viết bởi:
namlun_pretty764
01:14 PM
chao` cac' ban
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Hello,ngay` dau^` lam` blog ne` chang? bit' it' j` nen^ xin cham^' but' tai day^.
1 góp ý

congangu

Tên:
namlun_pretty764
Nơi cư ngụ:
hai? phong`, Vietnam

Số điểm của Blog này là 6 (số lần vote: 1)