» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Những giọt lệ

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 12:06 PM

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất, ...

Góp ý (0) Chủ Nhật, ngày 17 tháng 08, 2008

Ngàn năm thưong hoài một bóng hình ai !

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 09:17 PM

Góp ý (2) Thứ Tư, ngày 13 tháng 08, 2008

mãi mãi chờ em !!!

Điểm Ngôi sao Blog: 4 (1 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 11:53 PM

Góp ý (1) Thứ Hai, ngày 11 tháng 08, 2008

Viết cho người đã xa lìa tôi

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 05:59 PM

Góp ý (0)

Nghèo có phải là cái tội

Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 11:57 PM

Nghèo có phải là cái tội không ? vì tôi nghèo, tôi là một thằng thất bại nên tôi mới mất người tôi yêu, tôi thật sự mất cô ấy rồi. Chân trong miệng, những người thành đạt đã cướp mất người tôi yêu đi mãi mãi, tôi hận cuộc đời hay tôi đang hận bản ...

Góp ý (6) Chủ Nhật, ngày 10 tháng 08, 2008

Kiếp người

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 04:52 PM

Góp ý (1) Thứ Sáu, ngày 08 tháng 08, 2008

Thất bại

Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
Posted in: clearlessquang | 05:39 PM

Buồn !

Cảm giác trong tôi giờ đây thật buồn. Buồn vì sự đời, tôi lại một lần nữa thất bại, tại sao đời tôi lại liên tục thất bại, phải chăng tôi đã tạo ra quá nhiều ác nghiệp nên bây giờ tôi phải nhận lấy hậu quả như thế này. Đời ...

Góp ý (6) Thứ Tư, ngày 23 tháng 07, 2008