» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Ba, ngày 01 tháng 01, 2008

trái tim tình yêu
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
____♥♥♥_____♥♥♥_________♥♥♥_____ ♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥_____♥_____♥_♥_____ ♥____
__♥______♥______♥_____♥______♥_______♥ ____
___♥___MISS U__♥___+___♥__han dan ba`_♥____
_____♥_______ ♥___________♥_________♥______
_______♥___♥_______________♥______♥_______ _
__LOV3___♥___LOV3_____LOV3____♥___LOV3____
©)-(µ©)-(µø†¯|¯¡[·.])-([·.]G)-(j©)-( >> 03:42 PM 0 góp ý


trai tim ne`
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
____♥♥♥_____♥♥♥_________♥♥♥_____ ♥♥♥_______♥_____♥_♥_____♥_____♥_____♥_♥_____ ♥______♥______♥______♥_____♥______♥_______♥ _______♥___MISS U__♥___+___♥__han dan ba`_♥_________♥_______ ♥___________♥_________♥_____________♥___♥_______________♥______♥_______ ___LOV3___♥___LOV3_____LOV3____♥___LOV3____bu`n ghê moi nguoi oi vo de noi chuyen na`o
©)-(µ©)-(µø†¯|¯¡[·.])-([·.]G)-(j©)-( >> 03:27 PM 0 góp ý


naN?
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

chan we' pa` k0n o*j dzô noi chuyện đê

bu`n va~j.....

♥♫°‘๑’°♫♥»Trên trỜi trIỆu trIỆu vì sAo«♥♫°‘๑’°♫♥ ₪°♥ »xẾp thÀnh bỐn chỮ "vì sAo yÊu ngƯỜi"« ♥°₪ ♥♫°‘๑’°♫♥»trẦn giAn trIỆu trIỆu cOn ngƯỜi«♥♫°‘๑’°♫♥ ₪°♥ »vÌ sAo chỈ cÓ mỘt ngƯỜi tÔi yÊu« ♥°₪

©)-(µ©)-(µø†¯|¯¡[·.])-([·.]G)-(j©)-( >> 03:19 PM 0 góp ý

Thứ Hai, ngày 31 tháng 12, 2007

0^j đA`N bA`
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
yêU đa`N bA` cOA" n3^N hAY h0K??????????????
©)-(µ©)-(µø†¯|¯¡[·.])-([·.]G)-(j©)-( >> 03:37 PM 0 góp ý

Blog chuotchoiblog
nh0c_h0ctr0_tjnhnghjch nh0c_h0ctr0_tjnhnghjch
(đã offline)
chuotchoiblog Tên:
©)-(µ©)-(µø†¯|¯¡[·.])-([·.]G)-(j©)-(
Nơi cư ngụ:
nam dinh, Vietnam
Số điểm của Blog này là 0 (số lần vote: 0)


Lưu bút
hi
  gởi lúc 16:06 01/01/2008
chuotchoiblog chan' vai dai ra
len noi chuyen de meo ú
  gởi lúc 14:36 01/01/2008
chuotchoiblog m0j ngu*o*j a`H dzÔ la`M wEN đÊ bU`N gHÊ nE` chA'n vA~j rA
  gởi lúc 15:35 31/12/2007

Bạn bè
Chưa có bạn bè !


Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước


    Powered by Ngoisaoblog.com