cry on my shoulder

arrowBlog chithanh277
(đã offline)
Lượt xem: 141

Tên: thanhpro

Số điểm của Blog này là 0 (số lần vote: 0)

arrow Bạn bè

Chưa có bạn bè !

arrow Sổ lưu niệm

arrow Bài viết mới


Chủ Nhật, ngày 13 tháng 04, 2008

TTTTTTHSHSHAS

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
thanhpro >> 03:02 PM 0 góp ý

Thanks!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4455209059176393";
/* 728x90, created 4/13/08 */
google_ad_slot = "6854643816";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
thanhpro >> 03:01 PM 0 góp ý

Thứ Tư, ngày 02 tháng 04, 2008

aaa

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
thanhpro >> 10:24 PM 0 góp ý

Hi

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

thanhpro >> 10:24 PM 0 góp ý

Clicka

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
var AdBrite_Title_Color = '0000FF'; var AdBrite_Text_Color = '000000'; var AdBrite_Background_Color = 'FFFFFF'; var AdBrite_Border_Color = 'CCCCCC'; var AdBrite_URL_Color = '008000'; Your Ad Here
thanhpro >> 10:12 PM 0 góp ý

Click!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
<!-- Begin: AdBrite -->
<script type="text/javascript">
var AdBrite_Title_Color = '0000FF';
var AdBrite_Text_Color = '000000';
var AdBrite_Background_Color = 'FFFFFF';
var AdBrite_Border_Color = 'CCCCCC';
var AdBrite_URL_Color = '008000';
</script>
<script src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?zs=3330305f323530" type="text/javascript"></script>
<div><a target="_top" href="http://www.adbrite.com/mb/commerce/purchase_form.php?opid=631547&afsid=1" style="font-weight:bold;font-family:Arial;font-size:13px;">Your Ad Here</a></div>
<!-- End: AdBrite -->
thanhpro >> 10:08 PM 0 góp ý

Thứ Hai, ngày 31 tháng 03, 2008

Hello!

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
xin chào tất cả mọi người!
thanhpro >> 09:01 PM 0 góp ý