» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

phục” ngày hè: Quần siêu ngắn, áo siêu cũn…

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Tư, ngày 04 tháng 06, 2008

phục” ngày hè: Quần siêu ngắn, áo siêu cũn…

Buổi chiều kẹt xe trên đường 3/2 bắt gặp gần 3 - 4 cặp vi vu trên xe đạp, phía sau các ...

Viết bởi do tuan lúc 03:47 PM | 2 góp ý

giam? stress cho mat'

Điểm Ngôi sao Blog: 4 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Bảy, ngày 31 tháng 05, 2008

1. Điều chỉnh ánh sáng - Nếu bạn thường xuyên làm việc hoặc đọc sách trong môi trường không đủ ánh sáng, mắt bạn phải điều tiết nhiều hơn để nhìn rõ mọi vật xung quanh vì thế sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi và căng thẳng.

- Những bóng đèn có ánh sáng trắng ...

Viết bởi do tuan lúc 12:28 PM | 0 góp ý

terry

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Năm, ngày 22 tháng 05, 2008

0^j truj`bUc wa cha? hiu? mang thE ne0` mA` laj k0 vAo` dc trAng blog cuA? mjnh` nUa~vA` CHELSEA lAj bj bAj trAn m0t cAch thAm? hAj thUa k0 paj? dAng? cAp' kEm' mA` b0j? dEn vA` vA^n mAy ko mjm? cU0j` v0j' h0. thAt lA` tiEc' khj mA` TERRY c0' c0* h0^j dUa CHELSEA dj vA0` ljck sU? CLB nhUng ...

Viết bởi do tuan lúc 03:28 PM | 0 góp ý

ty tU0j? h0c tr0`

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Ba, ngày 06 tháng 05, 2008

lUa' tu0^j h0c tr0` thAt lA` kh0' hiu? chAc' hAn? tr0ng m0j~ d0j` h0c sjnh ai cUng pai? co' m0t tinh` yEU ch0 riEng mjnh`nhUng tjnh` yE^u d0' lAj thU0ng` ko dc th0^? l0^ vA` lu0n bj giAu' kin tr0ng l0ng` b0j? h0c sjnh la` thE' ma`. Cu' ngU0j nay` thjch ngU0j` n0 rU`j ngU0j` ...

Viết bởi do tuan lúc 12:29 AM | 0 góp ý

hE`

Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 05, 2008

†™—…†hî'çh…†hî`…¢hîê`µ…£îê`µ…†hî`…¢hîê'ñ…Y'…kîê'ñ…£à…§îêñ…—™†: tr0j` mua` hE`nn0ng' wA' dj h0c thj luc dj cUng~ nAng' mA` lUc vE` cUng~ nAAng' mEt hET cA? ngU0j bA0 j0` ch0 dU0c nghj? hE`†™—…†hî'çh…†hî`…¢hîê`µ…£îê`µ…†hî`…¢hîê'ñ…Y'…kîê'ñ…£à…§îêñ…—™†:

Viết bởi do tuan lúc 05:35 PM | 0 góp ý

chelsea v0^ d0^j

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

†™—…†hî'çh…†hî`…¢hîê`µ…£îê`µ…†hî`…¢hîê'ñ…Y'…kîê'ñ…£à…§îêñ…—™†: dE^m wa nhung~ ai la fan cU?a CHELSEA thj d0' se~ la` m0t dEm dA^y` nghEt th0? .D0 se~ la m0t dE6m k0 thE ngU? va dAy` thAng h0a vA` cAm/ xUc'. nhAt la` khj DROGBA ghj bAn` thAng' m0? tj? s0^' thj` tAt cA? nhu v0~ oA`.THAT LA HAYYYYYYYYY CHELSEA v0^ d0j' vA` tr0ng trAn chUng kEt gAp MAN thj ...

Viết bởi do tuan lúc 05:30 PM | 0 góp ý

tiec wa'

Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Tư, ngày 30 tháng 04, 2008

tiec thA^t hum wa MAN da v0i BAR dat chuong dE day xem the ma chu0^ng n0 laj deo kE^u the m0i bUc chu! nhung ko sao MAN da thang roai` va` trong tran chung kEt thj chac chan MAN se gAp CHELSEA va` do se la ot tran cau hay Tuyệt

Viết bởi do tuan lúc 04:59 PM | 0 góp ý