» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Cháu tôi !

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:Cháu tôi !
Nhà bên,có bé Thảo Vy,mới lên hai

Thời gian .

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:


Thời gian .
Thời gian ! Món quà mà Thượng đế hay thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi người trên thế gian nầy một cách bình đẳng nhất,. Ai ai cũng có đúng 24 giờ trong một ngày không hơn không kém ! Nhưng cảm nhận mỗi người mỗi khác,người luôn thấy thiếu,kẻ dư ...

Thời gian .

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:


Thời gian .
Thời gian ! Món quà mà Thượng đế hay thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi người trên thế gian nầy một cách bình đẳng nhất,. Ai ai cũng có đúng 24 giờ trong một ngày không hơn không kém ! Nhưng cảm nhận mỗi người mỗi khác,người luôn thấy thiếu,kẻ dư ...

Thời gian

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:


Tôi là bạn của thời gian