» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

cu nga dau doi

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

0h30 ngay 3/11/2007 dang ngon tron chay tu quan 12 ve den tien giang den cai be bong nhien ''ram'', chet me roi hinh nhu xe dang nghieng,thi ra minh vua tong vao giai phan cach.....
xe minh chay bang may banh ben phai,thoi roi no lat roi

may minh ko sao,2 nguoi kia ko bit co ...

0 góp ýcu nga dau doi

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

0h30 ngay 3/11/2007 dang ngon tron chay tu quan 12 ve den tien giang den cai be bong nhien ''ram'', chet me roi hinh nhu xe dang nghieng,thi ra minh vua tong vao giai phan cach.....
xe minh chay bang may banh ben phai,thoi roi no lat roi

may minh ko sao,2 nguoi kia ko bit co ...

0 góp ýcu nga dau doi

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

0h30 ngay 3/11/2007 dang ngon tron chay tu quan 12 ve den tien giang den cai be bong nhien ''ram'', chet me roi hinh nhu xe dang nghieng,thi ra minh vua tong vao giai phan cach.....
xe minh chay bang may banh ben phai,thoi roi no lat roi

may minh ko sao,2 nguoi kia ko bit co ...

0 góp ý